English information

Användarinloggning

Nyheter

Den 20 maj 2016 SFS välkomnar regeringens satsningar på jämställdhet

I dag skriver Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i Dagens arena om regeringens nya mål: år 2030 ska hälften av alla nyrekryterade professorer vara kvinnor. SFS välkomnar regeringens fortsatta satsningar på jämställdhet.

Läs mer »
Den 15 maj 2016 Pressmeddelande: SFS fullmäktige antar uttalande om föreskrift från Arbetsmiljöverket

I ett uttalande från sitt fullmäktige riktar Sveriges förenade studentkårer (SFS) kritik mot Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4, som berör organisatorisk och social arbetsmiljö.

Läs mer »
Den 15 maj 2016 Pressmeddelande: SFS fullmäktige antar uttalande om forskarstuderandes organisering

I ett uttalande från sitt fullmäktige säger Sveriges förenade studentkårer (SFS) att forskarstuderande ska ha möjlighet att organisera sig. Uttalandet tar bland annat ställning om att samtliga högskolor som bedriver forskarutbildning ska se över sina rutiner för representationsuppdrag för forskarstuderande.

Läs mer »
Den 15 maj 2016 Priset för Årets studentstad delades ut

Under lördagens bankett på SFSFUM i Uppsala ägde den officiella prisutdelningen för Årets studentstad rum. Representanter från årets vinnarstad Linköping var på plats för att ta emot priset.

Läs mer »

Agenda: Pedagogik