English information

Användarinloggning

I blickfånget

Sveriges förenade studentkårer (SFS) driver under våren en kampanj för att studenter ska få en tryggare sjukförsäkring. Kampanjen går ut på att uppmärksamma brister i sjukförsäkringssystemet genom att samla in berättelser från studenter som är eller har varit sjuka.   Läs mer »

Nyheter

Den 9 april 2014 SFS kommenterar regeringens vårbudget

I morse släppte regeringen sitt förslag till vårbudget. Där föreslås 9000 nya platser på lärarlinjen och en examenspremie för vissa lärarstudenter. Det tidigare förslaget om att sänka studiebidraget har tagits bort ur budgeten.

Läs mer »
Den 27 mars 2014 Bristerna i sjukförsäkringen – en valfråga för SFS

Sveriges förenade studentkårer (SFS) intensifierar arbetet för att studenter ska få en tryggare sjukförsäkring. I kampanjen #heltsjukt samlas berättelser in från studenter som själva har varit sjuka. På studenternas dag den 2 april kommer studentkårer i hela landet engageras i kampanjen.

Läs mer »
Den 26 mars 2014 Ny rapport: Vanligt att studenter saknar sjukförsäkring

I en ny rapport från Sveriges förenade studentkårer (SFS) konstateras att många studenter inte täcks av sjukförsäkringen. Nio av tio studenhälsomottagningar träffar studenter som inte tar ut studiemedel och därför är helt oförsäkrade.

Läs mer »
Den 20 mars 2014 SFS nominerar ordförande för European Students’ Union

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har valt att nominera Elisabeth Gehrke till ordförande för vår Europeiska paraplyorganisation European Students’ Union (ESU).

Läs mer »

#SFSutb #SFSkar på Instagram

Nyhetsbrev

Anmäl dig till SFS nyhetsbrev och håll dig uppdaterad på vad som sker inom Sveriges studentvärld.

Prenumerera på SFS Nyhetsbrev