English information

Användarinloggning

Aktuella remisser

En viktig del av SFS påverkansarbete sker genom att vi med medlemskårernas hjälp svarar på remisser.
Här kan du läsa vilka remisser som SFS för tillfället bjudits in att svara på.

Har du frågor kring något, kontakta ansvarig utredare.

Aktuella remissförfrågningar

Det finns inga remissförfrågningar att ta ställning till just nu.