English information

Användarinloggning

Den 16 april 2014

Bryt en norm!

Idag är en bra dag att bryta en norm. Så inleds SFS bok Bryt en norm! som Universitets och högskolerådet, UHR, lyfter fram i en rapport om jämställdhet i högskolan som kom nyligen. Rapporten sammanställer projektresultaten från satsningar inom Delegationen för jämställdhet i högskolan 2009-2010. SFS hade två projekt med i satsningen: Equalizer - SFS on Tour som fokuserade på studentkårernas jämställdhetsarbete och En jämställd forskarutbildning som hade fokus på doktorander och drevs tillsammans med Sveriges universitetslärarförbund, SUHF. UHR:s projektsammanställning ger en bild av att vi har en lång väg att gå innan högskolan är jämställd.

Den ojämställda högskolan gör att syftet med SFS projekt fortfarande är lika aktuellt. Projektet Equalizer- SFS on Tour handlade om att studentkårerna spelar en viktig roll för att högskolan ska bli mer jämställd.  Studentkårerna har en särskild position och kan bidra med följande:

  • Studentkåren kan vara mer kritiska. Det är svårare för till exempel en anställd som är i direkt beroendeställning till högskolan att påtala brister.
  • Studentkårerna kommer med nya perspektiv både i frågan om jämställdhet och på lärosätet som organisation. Det ger lärosätet möjlighet att bli mer progressiva och bredda sig i sitt jämställdhetsarbete.
  • I fall av diskriminering och trakasserier gentemot studenter upplever många studenter att det är lättare att vända sig till studentkåren i första hand.
  • Kårens aktiva kan bidra med ett studentperspektiv eftersom de befinner sig bland studenterna. De delar samma vardag, vilket gör att kåren kan upptäcka saker som till exempel trakasserier under olika studentverksamheter, aktiviteter under introduktionsveckor och fester.

UHR rekommenderar projektets handbok Bryt en norm! Bokens syfte är att vara till hjälp för studenter som upplever att de har blivit diskriminerade på grund av sitt kön. Boken tar upp personliga historier på hur diskriminering kan se ut, vilka lagar som finns till stöd och vem som är ansvarig. UHR rekommenderar att Bryt en Norm! kan användas i utbildningssituationer och att boken kan vara underlag vid ett seminarium inom lärarutbildningen. Bryt en norm! kan fungera som inspiration till både den som är påläst i jämställdhetsfrågor och nybörjaren. Du hittar Bryt en norm! i Issuu. 

I projektet En jämställd forskarutbildnings rapport hittar du beskrivningar om hur det ser ut inom forskarutbildningen när det gäller till exempel institutionstjänstgöring, handledning och anställningsvillkor och rekommendationer på hur det kan bli mer jämställt. Läs En jämställd forskarutbildnings rapport i Issuu.

Skrivet av:
Utredare