English information

Användarinloggning

Den 02 december 2019

Debattartikel: Kräv lärosätena att redovisa sitt arbete mot sexuella trakasserier

Doktorander är extra sårbara för sexuella trakasserier genom sin utsatta position i akademin. Men två år efter #metoo gör lärosätena ännu för lite för att förändra problematiska maktstrukturer. Det skriver Pil Maria Saugmann, ordförande för SFS doktorandkommitté, i en debattartikel i Universitetsläraren.

 

 

Skrivet av:
Ordförande SFS Doktorandkommité

Kommentarer