English information

Användarinloggning

Den 29 juni 2012

Ett verksamhetsår senare möter vi den andra sidan

Verksamhetsåret är snart slut och likaså vårt år som presidialer. Vi kan med stolthet se tillbaka på ett år som har varit händelserikt för för såväl SFS som för utbildningspolitiken i stort, där vi kan se tydliga resultat av vårt arbete. Under året har vi varit en aktiv part inom politiken och påverkat dess riktning till studenternas fördel.

Vi har därför reflekterat över året som gått och vad som egentligen har gjorts.

Roligast:
Alla fantastiska människor som vi har träffat, men också möjligheten att arbeta för en fantastisk organisation och med något som vi verkligen brinner för och tror på.

Tråkigast:
Helt klart att arkivera. Diariet fyller en viktig funktion och vi skulle inte klara oss utan det, men så kul är det inte att hålla ordning och reda i det.

Mest utmanande:
Almedalen, ingen tvekan om saken. Två dagar in i mandatperioden så kastades vi ut i den stora vida världen med ett nytt uppdrag och med en organisation att representera. Det var massor av nya människor att träffa och olika framträdanden som skulle göras. Vi hade helt klart behövt namnskyltar med “Ny på jobbet”, men antagligen syntes paniken i våra ögon även utan namnskyltar.

Något vi hade klarat oss utan:
Att få opassande och sexistiska kommentarer, av folk som vi definitivt trodde visste bättre.

Bästa lärdom:
Vikten av goda relationer och att vårda dem. De är nyckeln till vår framgång. En annan lärdom som måste nämnas är det tråkiga och förutsägbara svaret: en ökad insikt om sina egna styrkor och svagheter. En får chansen att verkligen lära känna sig själv och det kommer vi ha nytta av resten av livet.

Mest oväntade:
Att helt plötsligt bli sektledare. Nya Wermlands Tidning skrev nämligen: "SFS, vars ledning sedan länge utgör en sekt...". Mycket spännande, och helt ny information för oss. Vi har i ärlighetens namn inte riktigt hunnit fundera över hur vi skulle kunna förvalta detta.

Det bästa vi hört “på stan”:
“Kan ni flytta lite på er, så att regeringen får plats.”

Vad har vi då gjort egentligen?

Vi vill ta tillfället i akt och kort sammanfatta vad vi egentligen har gjort under året - minglat... Skämt åsido, vi är oerhört glada och stolta över det arbete som vi gjort och åstadkommit och det vill vi också dela med oss av till er. Att sammanfatta ett år som presidium är inte lätt, men vi har valt ut några guldkorn:

  • Tillsammans med Sveriges universitets- och högskoleförbund har vi genomfört en undersökning om hur det går för studentkårerna och studentinflytandet efter kårobligatoriets avskaffande, vilken bland annat visar att kårernas oberoende riskeras. Undersökningen utgör ett nödvändigt underlag för fortsatt arbete för ett starkt och oberoende studentinflytande. Vi har också kommenterat kårernas situation i flera fora.
  • Kontinuerligt under året har frågan om vikten av att inkludera studenter i socialförsäkringssystemet lyfts, så att detta inte glöms bort i den parlamentariska socialförsäkringsutredningens arbete (läs mer på Studentliv och lyssna på P3-inslaget). Vi  har också samarbetat med CSN ch med dem utformat ett förslag om hur studenter ska kunna vara deltidssjukskrivna inom studiemedelssystemet, mer kan läsas på bloggen.
  • Varit med och sett till att utbildningsbidrag, en osäker finansieringsform för doktorander, endast kommer att tillåtas för ett år istället för dagens två. Se mer på bloggen och lyssna på P3-inslaget. Doktoranders studiesociala situation har också uppmärksammats på SVD debatt och en rapport har skrivits tillsammans med TCO och ST.
  • Arbetat med att förnya och bredda kvalitetsbegreppet, genom diskussioner under höstens medlemsmöte och en undersökning som skickats ut till medlemskårerna. Vi har också lyckats etablera begreppet användbarhet (läs eller lyssna vidare).  
  • Vi har deltagit på den europeiska ministerkonferensen och säkrat att offentlig finansiering ska vara den huvudsakliga finansieringskällan för högre studier (se blogginlägg). Inför ministerkonferensen har vi också tillsammans med European Students’ Union, ESU, tagit fram publikationen Bologna With Student Eyes 2012 om hur implementeringen av Bolognaprocessen går utifrån ett studentperspektiv.
  • Fått fem nya medlemmar, och en sjätte kår som har beslutat om medlemskap men inte hunnit ansöka. Det innebär att SFS har gått från att representera 225 000 studenter till att i dag representera hela 276 000 studenter!
  • Utvecklat SFS kommunikationsarbete, vilket gett mycket goda resultat och, sist men inte minst, säkerställt en god ekonomisk situation för SFS.

Det har varit ett fantastiskt år som vi sent kommer att glömma och vi kommer alltid att bära med oss erfarenheterna vi fått och alla otroliga och fina minnen. Vi vill nu tacka för oss, men också ta tillfället i akt och önska våra efterträdare lycka till det kommande verksamhetsåret.

Glad sommar!

Foto: Jonas Boström
Foto: Jonas Boström

Camilla Georgsson
Ordförande 2011/2012

Sabine Pettersson
Vice ordförande 2011/2012

Kommentarer