English information

Användarinloggning

Blogginlägg av Fd. ordförande Camilla Georgsson (2011/2012)

29 juni 2012
Verksamhetsåret är snart slut och likaså vårt år som presidialer. Vi kan med stolthet se tillbaka på ett år som har varit händelserikt för för såväl SFS som för utbildningspolitiken i stort, där vi kan se tydliga resultat av vårt arbete. Under året har vi varit en aktiv part inom politiken och påverkat dess riktning till studenternas fördel. Vi... Läs mer »
29 maj 2012
Hösten 2011 fick Lennart Sjögren i uppdrag av bostadsminister Stefan Attefall att analysera varför det byggs så lite studentbostäder. Ett välkommet uppdrag som inte kom en dag för sent. I februari anordnade bostadsminister en hearing om studentbostäder där SFS var en av de medverkande. Vid hearingen sammanfattade Sjögren sina slutsatser och när... Läs mer »
22 maj 2012
I dag presenterades en blocköverskridande överenskommelse om de nya högskolemyndigheter som ska bildas 1 januari 2013.  Direktivet som gavs regeringen gällande omstruktureringen var inte bara mycket tydligt, det var även snävt, och SFS reagerade på att flera av de betydelsefulla uppdrag och uppgifter som utförs i dagsläget inte skulle överföras... Läs mer »
19 april 2012
Det är inte bara i Sverige som det svenska kvalitetsutvärderingssystemet för högre utbildning är omtvistat. Nu har European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA, i en rapport sagt sitt i frågan. Det svenska systemet lämnar så många frågetecken att ENQAas bedömargrupp inte kan rekommendera att HSV får förnyat medlemskap i... Läs mer »
17 april 2012
Som väntat innehåller vårens budgetproposition från regeringen inga stora nyheter. Det hänvisas i stället främst till sådant som redan är gjort, och få åtgärder föreslås.  På området för högre utbildning görs hänvisningar till att fokus ligger på att förbättra kvaliteten i högskolan. Ändå satsas inte tillräckliga resurser på att förverkliga detta... Läs mer »
02 april 2012
Den 2 april är det Studenternas dag. I år har Sveriges förenade studentkårer, SFS, valt att uppmärksamma studenters (o)trygghet, eftersom Sveriges studenter i dagsläget inte har en grundläggande trygghet. Förra året skrev SFS, på uppdrag av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, PFSU, en rapport om studerandes situation inom dagen... Läs mer »
29 februari 2012
Två tredjedelar av alla doktorander har uppgett att de avbrutit studierna antingen av sociala skäl (35 procent av de svarande) eller på grund av forskarutbildningen i sig (31 procent)”. Det är den främsta slutsatsen högskoleverket drar i rapporten ”Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen” som presenterades i dag. (Se... Läs mer »
17 januari 2012
Jan Björklund säger till Sveriges radio att kvaliteten på många högskoleutbildningar är låg och lyfter omorganisationen av högskolemyndigheterna som en lösning på detta. Att framställa hårdare granskning som en lösning på de kvalitetsproblem som finns i den svenska högskolan är naivt, särskilt som att grunderna för den förda politiken är mycket... Läs mer »
16 januari 2012
Framtiden är definitivt det nya svarta inom högre utbildning. På konferenser och seminarier, genom inspel och utspel gällande forskningspropositionen och i mer allmän dialog så pratas det mycket om vad som komma skall. Visioner ska tas fram och 2020 verkar i många sammanhang vara ett magiskt årtal. Överallt ställs frågorna: Vart är vi på väg? Vad... Läs mer »
25 oktober 2011
Nedanstående debattinlägg publicerades på DN debatt 25/10.   Måndagen 24 oktober hände det vi väntat på – utbildningsministern Jan Björklund lade korten på bordet gällande sin ambition för det svenska utbildningslandskapet. Genom så kallade frivilliga sammanslagningar mellan lärosäten ska hög kvalitet uppnås inom så väl grundutbildning som inom... Läs mer »