English information

Användarinloggning

Blogginlägg av Fd. vice ordförande Sabine Pettersson (2011/2012)

28 juni 2012
Idag lämnade den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (PSFU) sitt delbetänkande om ett Harmoniserat inkomstbegrepp till regeringen. Under våren 2011 fick SFS i uppdrag av PSFU att skriva underlagsrapporten Studerande och socialförsäkringen och flera av de frågor som SFS då uppmärksammade återkommer i det delbetänkande som presenterades... Läs mer »
11 maj 2012
De senaste åren så har EU fått en allt mer betydande roll för det politiska läget såväl i Europa som i Sverige, vilket också medfört ett ökat behov av att engagera sig i dessa frågor på europeisk och överstatlig nivå. En stor bidragande orsak till det ökade engagemanget inom utbildningspolitiken är Bolognaprocessen, eller Bolognadeklarationen,... Läs mer »
08 maj 2012
Idag skriver Gunvor G Ericson, miljöpartiets ledamot i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, på DN-debatt om behovet av att förändra reglerna kring a-kassan. Ericson lyfter ungas svåra situation och det faktum att studerandevillkorets avskaffande lämnat en stor andel människor utanför trygghetssystemet. Hon skriver att antalet... Läs mer »
18 april 2012
  Igår släppte CSN sin rapport gällande hur stödet för studerande som blir sjuka kan förbättras. Rapporten innehåller både ett förslag gällande hur studerande kan vara sjukskrivna på deltid inom studiemedelssystemet, men också en sänkt karenstid från 30 till 14 dagar.  SFS har länge arbetat för att lyfta upp frågan om studerandes trygghet på... Läs mer »
02 april 2012
Idag, den 2 april, så är det studenternas dag och SFS har i år valt att uppmärksamma studenters trygghet, eller snarare otrygghet, till följd utav bristerna i socialförsäkringssystemet. Inte nog med att det är studenternas dag, Svenskt näringsliv har idag också släppt sin rapport Högskolekvalitet 2012: Får studenterna jobb efter examen? Det är en... Läs mer »
21 mars 2012
Swedbank fortsätter att vilseleda 300.000 studenter genom att räkna in bostadsbidraget i sin studentbudget Varje vår släpps det i regel två studentbudgetar. SFS är alltid först ut med SFS Studentbudget i mitten av februari och Swedbank presenterar alltid sin i mitten av mars. Swedbanks rubrik i år är ”Svårt att få ihop studentbudgeten utan... Läs mer »
23 februari 2012
SFS släpper årligen en studentbudget, där vi redovisar hur väl studiemedlet står sig gentemot studenters kostnader. Sedan SFS började sammanställa studentbudgeten år 2006 så har studenterna gått back. Resultatet i år är alarmerande då studenter går dubbelt så mycket back i månaden jämfört med förra året, med en ökning från minus 316 kronor till... Läs mer »
25 januari 2012
Studieavgifter för studenter från tredjeland har, är och fortsätter vara en het fråga. Patrick Krassén har på Svenskt Näringslivs hemsida kommenterat reformen i ett blogginlägg och menar att reaktionerna som kommit efter införandet av studieavgifter varit ”förhastade domedagsprofetior”. Det som Patrick Krassén missuppfattat är att införandet av... Läs mer »
24 januari 2012
SFS har länge arbetat med studenters och doktoranders studiesociala situation. Idag täcks varken studenter eller doktorander fullt ut av trygghetssystemen. Detta är något som måste förändras för att vi ska kunna skapa goda studie- och arbetsförhållanden för studenter och doktorander att verka inom akademin. I dagens UNT (24/1) så skriver Mikael... Läs mer »
01 november 2011
På dagens DN Debatt kan vi läsa en artikel av Börje Ekholm och Carl Bennet, ordförande för KTH respektive Göteborgs universitet. De lyfter där upp de konsekvenser som kommit till följd av införandet av studieavgifter för studenter utanför EU/EES. Detta är något som SFS lyft ett varnande finger för ända sedan ämnet först började diskuteras och det... Läs mer »