English information

Användarinloggning

Blogginlägg av Erik Arroy

28 maj 2014
Igår avslöjade avgående universitetskansler Lars Haikola att han i sin kommande utredning är beredd att undersöka möjligheterna till privat finansiering av högre utbildning (DN 27/5). Han menar att högskolan behöver ett tillskott av privat kapital för att kunna tillhandahålla utbildningar av hög kvalitet.  SFS anser att kvaliteten i den högre... Läs mer »
09 maj 2014
Det talade ordet gäller. Vänner. För ett år sedan stod jag i Eskilstuna och invigningstalade vid SFSFUM 2013. Jag avslutade med att påminna om att det då var precis 500 dagar kvar till valet. Jag talade om att vår valrörelse därmed redan hade börjat och om utmaningen vi hade framför oss i att se till att landets studenter är segrare när rösterna... Läs mer »
24 april 2014
Igår besökte jag Växjö och Linnéuniversitetet, dock av helt andra skäl än vad som föranleder detta blogginlägg. Denna text handlar om att Linnéuniversitetet har fattat ett principbeslut om att välkomna alla partier att bedriva kampanj och arrangera möten på universitetsområdet. Beslutet motiveras med att universitetet som myndighet varken kan... Läs mer »
09 april 2014
I dag presenterar regeringen sitt förslag till vårbudget. Efter att ha läst budgeten kan Sveriges förenade studentkårer (SFS) konstatera att regeringen fortfarande saknar en långsiktig ambition för högre utbildning.  Högskolan får inte bli ett verktyg för att lösa grundskolans problem Vårens budget innehåller många satsningar på utbildningsområdet... Läs mer »
14 mars 2014
Igår aviserade regeringen en utbyggnad av antalet utbildningsplatser genom en årlig satsning från och med 2015. 10 000 nya utbildningsplatser ska skjutas till inom framförallt lärarutbildningen. SFS tycker i regel att denna typ av satsning är motiverad, inte minst med hänsyn till att söktrycket till högskolan har varit rekordhögt sedan 2009 och... Läs mer »
03 mars 2014
Regeringen har nu lämnat över en remiss till Lagrådet om ändringar i diskrimineringslagen. Förslaget går ut på att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning framöver ska utgöra en legal grund för diskriminering i väsentligt vidare mening än idag. Lagförslaget kommer få positiva konsekvenser även inom högskolan. Det enda... Läs mer »
25 november 2013
Professor Mats Alvesson vid Lunds universitet ger sig återigen in i den högskolpolitiska debatten (SvD 21/11) och ondgör sig över den låga nivån inom svensk högre utbildning. Studenter är slappa ungzombies som tär på samhället och underminerar akademins rättmätiga status. Universitetslärarna i sin tur saknar ”förmåga och intresse” att ställa krav... Läs mer »
24 oktober 2013
Idag lämnade regeringen besked om att förslaget att möjliggöra för lärosäten att ombildas till så kallade ”högskolestiftelser” bordläggs för ytterligare utredning. Genom utbildningsministerns presschef låter utbildningsdepartementet meddela att ”regeringen insett att det finns frågor som inte har besvarats”. Att regeringen nu drar i handbromsen... Läs mer »
18 september 2013
Under Jan Björklunds tid som utbildningsminister har vi fått vänja oss vid att högre utbildning är ett område som regeringen inte engagerar sig särskilt mycket i. Det bristande engagemanget syns tydligt i budgetpropositionen för 2014 som knappt innehåller några satsningar på högskolan. Ökade ersättningsbelopp till eftersatta utbildningsområden, en... Läs mer »
04 maj 2013
Vad menas med studentinflytande? Vad gör kåren egentligen? Varför ska jag gå med i studentkåren? Varför gick du med i studentkåren? Vad är det du jobbar med egentligen? Hur många av er här inne har det senaste året fått alla eller någon av dessa frågor ställd till er av en förundrad, förbryllad, förvirrad och till synes helt oförstående bekant... Läs mer »