English information

Användarinloggning

Blogginlägg av Erik Pedersen

22 maj 2014
Sveriges kandidater i EU-valet tycks tro att utbildningspolitik är en nationell fråga. Vi undrar vart de har varit de senaste 15 åren? Idag publicerar Sveriges förenade studentkårer (SFS) sin utfrågning av toppkandidaterna.   Svenska politiker i EU har länge ignorerat frågor som rör högre utbildning. Det märks inte minst i EU:s kultur- och... Läs mer »
06 maj 2014
Efter en intensiv vecka i Bratislava och Wien har nu SFS delegation bestående av mig, Rebecka Stenkvist, Christoffer Ivarsson och Yasmin Hussein, kommit hem från European Students’ Unions (ESU) årsmöte och konferens. Seminariet var inriktat mot studenters mobilitet och diskuterade många olika hinder för mobilitet idag. Bland annat höll jag i en... Läs mer »
13 mars 2014
I dag har CSN släppt rapporten ”Studerandes ekonomiska och sociala situation 2013”. Rapporten är ett bra verktyg för SFS och andra och ger kontinuerlig kunskap om studerandes ekonomiska och sociala situation, helt enkelt deras trygghet. Föregående rapport som släpptes 2012 visade på tydliga skillnader mellan studerande kvinnors och mäns hälsa. En... Läs mer »
13 mars 2014
I dag tar regeringen och miljöpartiet beslut om en lagrådsremiss om ändrade migrationsregler. Studentrörelsen har länge kämpat för att förbättra villkoren för internationella studenter och forskarstuderande. Nu ser vi att SFS och SFS doktorandkommittés arbete har gjort avtryck i regeringens proposition. SFS har tidigare föreslagit att studenter... Läs mer »
20 februari 2014
Idag lanserades vad regeringen menar är en ”satsning på studenter”. Men vad regeringen egentligen föreslår är att ytterligare försämra dagens studiemedel. Det har tidigare funnits en ambition att studiemedlet ska bestå av 60 procent lån och 40 procent bidrag. Förra året såg vi i vår studentbudget att studiemedlet återigen bestod av mindre än 1/3... Läs mer »
13 februari 2014
I tisdags träffade jag, Erik Arroy och SFS politiska sekreterare, jämställdhetsminister tillika biträdande utbildningsminister Maria Arnholm. Mötet berörde både socialförsäkringsfrågan, studiemedlet och ojämställdhetsproblematiken i högskolan.  Mer specifikt diskuterades frågorna om studerandes otrygga situation kopplat till de undermåliga... Läs mer »
15 oktober 2013
Idag offentliggjorde Universitets- och högskolerådet, UHR, sitt svar på regeringsuppdraget att analysera införandet av en godkändgräns för högskoleprovet. Regeringen gav vika för det massmediala trycket efter Dagens Nyheters granskning av lärarutbildningen i våras och gav UHR uppdraget. Dagens Nyheters granskning visade att 123 lärarstudenter blev... Läs mer »
09 september 2013
Med anledning av de senaste dagarnas debatt om regeringens satsning på en höjning av det så kallade fribeloppet vill jag tydliggöra SFS åsikter i en komplicerad fråga. En höjning av fribeloppet genomfördes redan 2011. Den höjningen kostade 36 miljoner kronor. Knappt 8 procent av Sveriges studenter hade en inkomst som innebar att de kunde ta del av... Läs mer »
02 september 2013
Idag presenterade Socialdemokraterna ett förslag om att införa ett system för så kallade studentmedarbetare i Sverige. Förslaget går ut på att lärosätena ska få ökade resurser för att kunna anställa vad Socialdemokraterna kallar ”kompetensförmedlare” som ska hjälpa studenterna att hitta passande extraarbete och uppmuntra företagen att anställa... Läs mer »
26 juni 2013
Igår, tisdag 25 juni, lanserade Utbildningsminister Jan Björklund det väntade förslaget om en ny privaträttslig verksamhetsform för universitet och högskolor som kallas Högskolestiftelse. Det är något som annonserats tidigare, bland annat i regeringens budgetproposition hösten 2012.  Björklund menar att förslaget dels har en ideologisk bakgrund i... Läs mer »