English information

Användarinloggning

Blogginlägg av Johan Alvfors

28 juni 2016
Nödropen om urholkningen av högskolans resurser duggar allt tätare. Trots att högskolans kostnader ökar av helt naturliga skäl, hänger inte den statliga ersättningen med. Det innebär att institutioner och lärare sätts under stark press samtidigt som välbehövligt utvecklingsarbete ofta får stå tillbaka. Tidigare har fokus legat på områdena... Läs mer »
23 juni 2016
- Kan kvalitet verkligen köpas? De senaste dagarna har det förts en diskussion kring möjligheten att kräva tillbaka pengar för en utbildning som blivit underkänd i nationella kvalitetsgranskningar. Orsaken är att en internationell student stämt sitt lärosäte för att få tillbaka betalda studieavgifter och fick rätt genom en dom i tingsrätten.... Läs mer »
01 juni 2016
I måndags deltog SFS presidium tillsammans med över hundra representanter från landets studentkårer i Universitetskanslersämbetets Studentdag. På agendan stod två stora ödesfrågor för högskolan: lärosätenas kvalitetsarbete och studentinflytandets förutsättningar.  Universitetskansler Harriet Wallberg underströk flera gånger vikten av att det nya... Läs mer »
14 april 2016
Allt för länge har Sverige sett mellan fingrarna när doktorander har fått utstå otrygga villkor för att hålla antalet uppe. Valet mellan många eller trygga doktorander är ett politiskt ansvar, liksom finansieringen av forskarutbildningen. För Sveriges förenade studentkårer, SFS, är det självklart att samhället ska betala skäligt för den... Läs mer »
13 april 2016
Årets vårbudget, som presenterades av finansminister Magdalena Andersson i morse, präglas av insatser som ska möta arbetsmarknadens behov. Men nya satsningar på högskolan lyser med sin frånvaro i årets vårbudget. 304 miljoner kronor mindre till högre utbildning“Svensk ekonomi utvecklades mycket starkt 2015”, lyder regeringens bedömning. Med en... Läs mer »
29 mars 2016
I dag presenteras en statlig utredning som ska föreslå bättre villkor för doktorander och tydligare karriärvägar för unga forskare. I en högskola där resursernas värde minskar, samtidigt som samhällets behov av kunskap ökar, är det centralt att ge goda förutsättningar till de som möjliggör studenters lärande. Utredningens direktiv är att lägga... Läs mer »
08 mars 2016
Bråk om styrmodeller leder ingenvart. Istället måste vi diskutera högskolans verkliga utmaningar – och välja den ledningsmodell som på bästa sätt tacklar dem. SFS har skickat in sitt remissvar om Kåre Bremers Ledningsutredning. Ideologiska ställningstaganden och tankar om den ideala ledningsstrukturen genomsyrar debatten om högskolors styrning,... Läs mer »
22 januari 2016
Den senaste tiden har tidningarna fyllts av debattinlägg som kritiserar det nya kvalitetssäkringssystem som regeringen nyligen beslutat om. Allianspartierna och Sverigedemokraterna har skrivit riksdagsmotioner som syftar till att riva upp det nya systemet. Gemensamt för alla inlägg är att de fullständigt missförstår hur högskolans utbildningar kan... Läs mer »
27 oktober 2015
Under förra veckan besökte SFS vice ordförande Johan Alvfors Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) förbudskonferens i Göteborg samt Göteborgs universitets pedagogiska konferens. Här berättar han mer om besöket! Tisdag 20 oktober På tisdagen inledde Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) sin årliga förbundskonferens. Vid... Läs mer »
21 september 2015
Regeringens förslag till budget för 2016 innehåller ett startpaket till bostäder för studenter. Sveriges förenade studentkårer (SFS) beklagar dock att regeringen valt att inte skjuta till några nya pengar för att öka kvaliteten i högskolan. 250 miljoner per år räcker inte långt när högskolornas resurser fortsätter att urholkas.   Startpaket mot... Läs mer »