English information

Användarinloggning

Blogginlägg av Charlotta Tjärdahl

30 mars 2018
I januari 2018 startade Sveriges förenade studentkårer äntligen upp sin efterlängtade kvalitetskommitté SQC. Sverige har det senaste året introducerat ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem för att kontrollera att det finns system som upprätthåller en god kvalitet på universitet och högskolor runt om i landet. Den införandeprocessen har... Läs mer »
08 mars 2018
Den internationella kvinnodagen 8:e mars utgör ett tillfälle då vi alla kan sätta ljuset på jämställdhetsfrågor och hur vi kan nå längre i dessa. Självklart borde det inte behövas en egen dag för detta, men jag tänker passa på. För det är ett bra tillfälle att syna sig själv, sin egna situation och omgivning. Jag har genom livet, utbildning,... Läs mer »
29 januari 2018
De senaste dagarna har högre utbildning och dess styrning diskuterats flitigt såväl genom debattartiklar som på sociala medier. Det är något vi studenter välkomnar då det ger hopp om förändring i en till stora delar problematisk situation. En situation som drabbar både dagens och morgondagens studenter. Vi på SFS tycker att omvärlden borde lyssna... Läs mer »
21 september 2017
Regering efter regering väljer att bygga ut högskolan medan lärosätenas långsiktiga kvalitetsarbete får vänta. Investeringar i högre utbildning måste bygga på genomtänkta avvägningar där varken antalet utbildningsplatser eller utbildningarnas kvalitet helt hålls nere. SFS håller med om att fler bör få tillgång till högre utbildning, men vi anser... Läs mer »
20 september 2017
I morse presenterade regeringen sitt förslag till budget för 2018. De enda egentliga satsningarna på högre utbildning handlar om fler utbildningsplatser. Förslaget innehåller i övrigt inga större överraskningar som påverkar högre utbildning. Underfinansierade utbildningar förblir underfinansierade. Regeringen visar att de ser högskolepedagogik... Läs mer »
29 augusti 2017
Studenters ekonomiska trygghet är avgörande för att vi inte bara lyckas skapa ett starkt kunskapssamhälle. Det är avgörande för att vi ska lyckas skapa ett jämlikt sådant. Sveriges nuvarande och framtida studenter är värda varje satsning. Att vi kan fokusera helhjärtat på våra studier innebär i sin tur att vi alla kan ge så mycket mer tillbaka... Läs mer »
24 augusti 2017
Igår släppte SFS sin årliga bostadsrapport. Resultaten visar en ännu mer splittrad bostadsmarknad för studenter. Både den gröna listan och den röda listan växte i år. Vi visar också att tre fjärde av Sveriges campusstudenter finns i rödlistade städer. Detta innebär att en majoritet av Sveriges studenter möter en osäker bostadssituation när de... Läs mer »
14 augusti 2017
Jag tog tåget för långt och kom försent till mitt upprop. Levde i ständig förvirring och grät nästan varje kväll när jag kom hem. Men så efter långa diskussioner med studiekamrater, engagemang i studentkåren och återfunnen nyfikenhet för lärandet började jag sakta men säkert förälska mig i akademin. Missförstå mig inte, det är en kärlek som... Läs mer »
11 maj 2017
Nu är det två veckor sedan regeringen tillsatte en ny utredning av högskolans styrning och resurstilldelning. Utredningen är efterlängtad och med tanke på hur många som har intresserat sig för den är det inte oväntat att direktivet mottogs med blandade reaktioner. Några tyckte att det var för mycket fokus på samverkan. Andra tyckte det var bra med... Läs mer »
02 februari 2017
Den 2 februari 2017 publicerade UKÄ rapporten “Studentinflytandet - Kartläggning och analys av studentinflytandets förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande” (dnr 111-99-16). Ämnet för rapporten är av stor vikt för Sveriges förenade studentkårer och vi redovisar här de viktigaste synpunkterna på rapporten. Ladda ner utskriftsvänlig PDF av... Läs mer »