English information

Användarinloggning

Den 20 februari 2014

Regeringens satsning gör studentrörelsen mörkrädd

Idag lanserades vad regeringen menar är en ”satsning på studenter”. Men vad regeringen egentligen föreslår är att ytterligare försämra dagens studiemedel. Det har tidigare funnits en ambition att studiemedlet ska bestå av 60 procent lån och 40 procent bidrag. Förra året såg vi i vår studentbudget att studiemedlet återigen bestod av mindre än 1/3 bidrag. I år ser situationen ännu värre ut och idag lanserade regeringen alltså att minska bidragsdelen i studiemedlet med 300 kronor och att öka lånedelen med 1300 kronor. Det är positivt att även regeringen har insett att studiemedlet behöver öka för att möta studenternas utgifter. Men att välja att satsa på en ökad lånedel gör oss i studentrörelsen mörkrädda. Det är oroväckande att Sveriges regering inte har en bättre kunskap om vad en stor lånebörda innebär.

En allt större lånedel i studiemedlet har flera effekter. Naturligtvis ökar den enskilda studentens lånebörda. Men samtidigt minskar attraktionskraften i studiemedlet och det slutar att vara det stöd för studier som är grundtanken med studiemedlet. Studiemedlet finns för att du oberoende av din socioekonomiska bakgrund ska kunna ta del av högre utbildning. Med en ökad lånedel går vi mot ett studiemedel som inte längre är den allmängiltiga hjälp som det ska vara. Din möjlighet att studera på högskolan blir allt mer beroende av din och dina föräldrars ekonomiska resurser. Svensk högre utbildning måste vara öppen för alla. Det måste finnas stödsystem som skapar möjligheter oavsett din bakgrund. Sverige mår inte bra av regeringens så kallade ”satsning”. Det är dags att ta högre utbildning på allvar. Sveriges studenter har länge påtalat just det här. Nu är det dags att stå upp för ett väl fungerande studiemedel och stå emot regeringens ignorans!

Skrivet av:
fd. vice ordförande SFS (2012-2014)