English information

Användarinloggning

Blogginlägg taggade med Bologna

11 maj 2012
De senaste åren så har EU fått en allt mer betydande roll för det politiska läget såväl i Europa som i Sverige, vilket också medfört ett ökat behov av att engagera sig i dessa frågor på europeisk och överstatlig nivå. En stor bidragande orsak till det ökade engagemanget inom utbildningspolitiken är Bolognaprocessen, eller Bolognadeklarationen,... Läs mer »

Läs blogginlägg av

Ordförande
Utredare
Vice ordförande
Ordförande
Ordförande
Vice ordförande
Vice ordförande
Ordförande
Vice ordförande
Vice ordförande

Mest lästa

Av: Fd. ordförande Camilla Georgsson (2011/2012)
Av: Fd. ordförande Camilla Georgsson (2011/2012)