English information

Användarinloggning

Blogginlägg taggade med Internationellt

09 november 2012
  Sveriges förenade studentkårer är oroade. Just nu pågår förhandlingar inom EU om att skapa ett stort och gemensamt utbytesprogram kallat ”Erasmus for All”.  Som en del av förslaget förslås ett införande av en så kallad lånegaranti för studenter på masternivå. Lånegarantin innebär att studenter på masternivå får en möjlighet att finansiera sina... Läs mer »
11 maj 2012
De senaste åren så har EU fått en allt mer betydande roll för det politiska läget såväl i Europa som i Sverige, vilket också medfört ett ökat behov av att engagera sig i dessa frågor på europeisk och överstatlig nivå. En stor bidragande orsak till det ökade engagemanget inom utbildningspolitiken är Bolognaprocessen, eller Bolognadeklarationen,... Läs mer »

Läs blogginlägg av

Utredare
Vice ordförande
Ordförande
Ordförande
Vice ordförande
Vice ordförande
Ordförande
Vice ordförande
Vice ordförande
Ordförande

Mest lästa

Av: Fd. ordförande Camilla Georgsson (2011/2012)
Av: Fd. ordförande Camilla Georgsson (2011/2012)