English information

Användarinloggning

Förtroendevalda

SFS presidium 2019/2020
SFS ordförande och vice ordförande är förtroendevalda på ett år och väljs av SFS fullmäktige. SFS presidium är arvoderade på heltid och arbetar tillsammans med organisationens personal på kansliet i Stockholm. Presidiets uppgift är att företräda organisationen nationellt och internationellt, att leda styrelsens arbete samt att arbetsleda kansliet.

Matilda Strömberg - ordförande

Simon Edström - vice ordförande

Styrelsen 2019/2020

  • Linus Theorell
  • Linn Svärd
  • Joel Cevey Tärnholm
  • Klara van Blaricum
  • Elis Wibacke
  • Jenna Pystynen
  • Alfons Gustafsson
  • Sara Gabrielsen
  • Thea Sandqvist

Kontaktperson

Simon Edström
Vice ordförande
Tel: 070 545 75 57
Skicka e-post
Matilda Strömberg
Ordförande
Tel: 070 545 70 45
Skicka e-post