English information

Användarinloggning

SFS fullmäktige (SFSFUM) är organisationens högsta beslutande organ. Här fattas beslut om hur organisationen ska se ut och arbeta, vilka mål SFS ska jobba för och hur studenters rättigheter bäst värnas. 

Nästa SFSFUM kommer vara 17-19e april 2020 i Halmstad. För en fullständig tidsplan över arbetet inför SFSFUM2020, se sidan om årsplanering: https://www.sfs.se/arsplanering

På SFSFUM används VoteIT som röstningsverktyg. Som tidigare deltagare på SFSFUM kan du se vilka motioner som lagts och vilka som funnit stöd. 
Klicka här för att komma direkt till SFSFUM på VoteIT