English information

Användarinloggning

I fokus
Kvalitet, studentinflytande och trygghet - frågor som under verksamhetsåret står i fokus för SFS påverkansarbete. Du kan läsa mer om varje fråga genom att klicka på menyn till vänster.

För SFS innebär kvalitet en bred syn på utbildningen med utgångspunkt i studenten. Alla ska ha möjlighet att läsa på högskolan, studenter ska få en hög kvalitet i utbildningen och under studietiden få det stöd de behöver för att kunna slutföra sina studier.

Ingen student ska stå utan skydd. Dagens trygghetssystem är inte anpassade för studenter och sjukdom eller arbetslöshet kan leda till att studenter står helt utan ersättning. Spelreglerna måste vara tydliga, men framför allt måste villkoren bli bättre. Även studenter måste få sjukersättning om de blir sjuka och även studenter behöver hjälp när de inte lyckas skaffa jobb.

Att studenter har inflytande över sin utbildning och även kan påverka sin studiesituation i övrigt både en demokratisk rättighet och en garant för kvalitet. Studentkårerna är i dag beroende av bidrag från sina lärosäten, vilkas möjlighet och vilja att bidra skiljer sig. Det innebär dels att studentkårerna är beroende av sina lärosäten, dels att möjligheterna till studentinflytande kan se olika ut vid olika lärosäten.

SFS arbetar i år extra aktivt med att vara ett föredöme för ett inkluderande förhållningssätt, såväl inom organisationen som i de frågor vi driver.