English information

Användarinloggning

Att godkännandet ligger såpass sent gör också att vi slopar anmälningsfristen som tidigare gick ut den 15 februari, till förmån för anmälan med deadline den 15:e mars istället. När mandatfördelningen skickas ut så öppnar även anmälan till FUM. Anmälan skickas in via hemsidan med hjälp av ett formulär som kommer finnas ute till vänster i menyn.

Svensk fastighetsförmedling har återigen släppt sitt ”Studentbostadsindex”, i vilket de redovisar levnads- och boendekostnad på tio undersökta orter. Precis som tidigare år är det en förbryllande läsning där både boende- och levnadskostnader räknas ut på ett underligt sätt. Till exempel redovisas boendekostnaden för både bostads- och hyresrätt, däremot inte för studentbostäder. Studentbostadsföretagen är också mycket kritiska till Svensk fastighetsförmedlings uträkningar, läs mer här.

Sveriges universitets och högskoleförbund (SUHF) kommer under våren 2013 att genomföra kvalitetsarbetsgranskningar på två lärosäten – Högskolan Väst och Karlstads universitet. SFS har möjlighet att utse studentrepresentanter i de granskningsgrupper som ska genomföra granskningarna. 

Det är hög tid att göra en rejäl översyn av vad som under dagens förutsättningar är en förlegad metod att finansiera högskolan. Svenskt Näringslivs (SN) efterlysning av politisk handling är därför i sig mycket välkommen och högskolan måste i detta avseende bli en prioriterad fråga inför valet 2014.

SFS anser att viljeinriktningen i SN:s förslag i stora drag är rimliga, men att infallsvinklarna i de fyra huvuddelarna i vissa avseenden är alldeles för snäva.

1.      

Sidor

Prenumerera på SFS - Sveriges förenade studentkårer RSS