English information

Användarinloggning

Som ett led i SFS arbete med att synliggöra och tillgängliggöra vår verksamhet och de frågor som vi arbetar med kommer vi denna gång både presentera våra åsikter på SFSbloggen, men också i presentationsprogrammet Prezi.

Här hittar du SFS vice ordförande Erik Pedersens blogginlägg.

Tidigare i veckan publicerade vi en Prezi om våra förslag på förändringar i sjukförsäkringssystemet.

Sveriges förenade studentkårer har under flera decennier arbetat med att förbättra de studerandes studiesociala situation. Vårt långa engagemang i dessa frågor har gett oss en unik möjlighet att påverka den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (PSFU) som sjösattes 2010.

 Det här är en fråga som kontinuerligt måste uppmärksammas för att vi ska kunna åstadkomma en förbättring, vilket är helt avgörande för många studenter.

Konferensen är tänkt ge dig som folkhögskolestuderande en grund att stå på när det gäller påverkansarbete, men också ge dig verktyg för att väcka engagemang hos andra. Konferensen är en bra möjlighet för er att träffa andra engagerade deltagare från folkhögskolor i hela Sverige.

Konferensen "Infytande och engagemang" äger rum den 12:e december i Stockholm, sista anmälningsdag är den 5:e december!

Klicka här för att läsa mer om programmet för konferensen och för att anmäla dig.

EU diskuterar för tillfället finasieringen av det europeriska utbyteprogrammet Erasmus. SFS och den europeiska studentorganisationen ESU som SFS är medlemmar i, är oroade för att det saknas pengar i den framtida budgeten för att finansiera utbytesprogrammet.

Regeringen har presenterat ett förslag för att underlätta andrahandsuthyrning av bostäder. Ett av de främsta skälen som framförts är att det ska underlätta för studenter och unga att få en bostad. SFS, jagvillhabostad.nu och Uppsala studentkår skriver på debattsidan i UNT att det tvärt

om riskerar att sätta unga och studenter i en svårare bostadssituation än idag.

 

Sidor

Prenumerera på SFS - Sveriges förenade studentkårer RSS