English information

Användarinloggning

SFS har möjlighet att nominera en person till SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) expertgrupp för forskningsadministrativa frågor. SFS presidium fattar beslut med inkomna ansökningarna som grund.

SFS har möjlighet att föreslå två personer, en kvinnlig och en manlig kandidat till CSN:s insynsåd. SFS presidium fattar beslut med inkomna nomineringar som grund.

SFS har möjlighet att nominera en kvinna till att delta i Överklagandenämnden i högskolan (ÖNH). SFS presidium fattar beslut med inkomna ansökningarna som grund.

Inbjudan att ansöka till uppdraget som studeranderepresentant i Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR)

SFS har möjlighet att nominera fyra personer (2 ordinarie + 2 suppleanter) att delta i arbetet på Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).SFS presidium fattar beslut med inkomna ansökningarna som grund.

 

NOM i Helsingfors: SFS vice ordförande Erik Pedersen och Christoffer Ivarsson från SFS Komit - SFS internationella kommittè.

Som en del i utveklingsarbetet av SFS fullmäktige, SFSFUM, har en ny logotyp tagits fram. SFSFUM 2013 arrangeras tillsammans med Mälardalens högskola i Eskilsutna & Västerås och äger rum den 3-5 maj. SFSFUM är organisationens högsta beslutande organ. Här fattas beslut om hur organisationen ska se ut och arbeta, vilka mål SFS ska jobba för och hur stundenters rättigheter bäst värnas. Här hittar du all den senaste informationen om SFSFUM 2013.

Brukar ni skicka post till oss?
Då är det mycket viktigt att ni ändrar vår adress i era register senast den 31 oktober. Efter det datumet kommer posten returneras till er om ni fortsätter att skicka post till vår gamla adress.

SFS nya postadress är:

Sveriges förenade studentkårer

Box 11027

100 61 Stockholm

 

SFS nya besöksadress är:

Medborgarplatsen 3

Som utgångspunkt har vi en vision för vårt arbete och en lista med åtgärder för att uppnå visionen. Utvecklingsarbetet pågår under hösten och vintern. Vi ska använda befintliga och nya sociala verktyg för att underlätta ett deltagande och ett erfarenhets- och kunskapsutbyte.  En viktig del är att uppmuntra och förenkla deltagandet för er som är kåraktiva och arbetar med student- och utbildningsfrågor.

Sidor

Prenumerera på SFS - Sveriges förenade studentkårer RSS