English information

Användarinloggning

Inbjudan att ansöka till uppdraget som studentrepresentant i Forum för internationalisering - OBSERVERA FÖRLÄNGD KANDIDATPERIOD
SFS har möjlighet att nominera två personer att delta i Forum för internationalisering.
SFS presidium fattar beslut med inkomna ansökningarna som grund.

SFS sammanfattar forskningspropositionens alla större punkter. Det ger en mer nyanserad bild av regerigens ambitioner och en större insikt i den forskningspolitik som kommer att styra stora delar av forskningssverige under de kommande fyra åren.

Idag presenterades till slut forskningspropositionen i sin helhet. Redan i början av september höll regeringen en presskonferens där mycket av den forskningsproposition som lades fram i dag presenterades. Redan då stod det klart att summan till forskning skulle bli större än vad många av oss väntat, och det är mycket positivt att de direkta anslagen till landets lärosäten ökar.

I fredags var SFS inbjudna till ett möte med CSN:s generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg för att diskutera aktuella frågor runt studiemedlet. Jag och SFS ansvarig utredare Jenny Andersson deltog för SFS räkning. CSN presenterade rapporterna om studenters ekonomiska och studiesociala situation, studenternas syn på CSN och utvecklingen av studiemedlet under de senaste åren. Det var bra att få dessa rapporter presenterade med en möjlighet att ställa frågor till ansvariga utredare som även var med under hela mötet.

I förra veckan var SFS tillsammans med SSCO på möte med bostadsminister Stefan Attefall för att diskutera bristen på studentbostäder. Som utgångspunkt för mötet hade vi Lennart Sjögrens lägesrapport om studentbostäder som släpptes tidigare i våras. Det var ett bra och intressant samtal där vi fick möjligheter att lyfta och diskutera regeringens ståndpunkter och budgetsatsningar men även de frågor som SFS anser som extra viktiga för studentbostadssituationen.

I Regeringens budgeteproposition 2013 ur ett studentperspektiv sammanfattar och kommentarerar SFS de mer än 30 förslag som rör studenter, doktorander och vuxenstuderande i regeringens budgetproposition för 2013.

 


Inbjudan att ansöka till uppdraget som studentrepresentant i LADOK3-projektet

SFS har möjlighet att nominera en student att delta i LADOK3. SFS presidium fattar beslut med inkomna ansökningarna som grund.

Idag har regeringen släppt årets budgetproposition. För oss som följt de budgetutspel regeringen gjort under hösten finns inga större överraskningar. Svaret på hur det skulle gå med antalet utbildningsplatser i högskolan gavs ju redan i början av september då regeringen lanserade sitt ”ungdomspaket” på 8,1 miljarder kronor.

Sidor

Prenumerera på SFS - Sveriges förenade studentkårer RSS