English information

Användarinloggning

Under den avslutande dagen på Sveriges förenade studentkårers årsmöte i Lund, valdes Erik Arroy till ordförande för Sveriges förenade studentkårer, SFS, för verksamhetsåret 2012/2013. Erik är i dagsläget vice ordförande på Stockholms universitets studentkår.

— Det känns helt fantastiskt, jag är både hedrad och glad över förtroendet att få leda SFS under kommande år. Jag är redo att med energi driva studentfrågorna, det ska både bli lärorikt och utmanande, säger Erik Arroy.

Till vice ordförande valdes Erik Pedersen, tidigare ordförande på Örebro studentkår.

SFS fullmäktige 2012 är nu förklarat öppnat, efter invigningen ledd av konferencier Simon Svensson från Tankesmedjan. Invigningen gick av stapeln i Lunds universitetsaula där Camilla Georgsson, Jan Björklund, universitetets rektor och Lunds värdkårer invigningstalade.

-En studentstad ska vara inkluderande för alla studenter och det har Västerås/Eskilstuna satsat hårt på. Det är en starkt bidragande anledning till att de får utmärkelsen SFS Studentstad 2012/2013, säger SFS ordförande Camilla Georgsson. SFS ordförande läste även upp motiveringen till priset under de båda presskonferenserna. 

För tolv år sedan, år 2000, skickade SFS ett brev till regeringen och klagade på brister i studenternas rättssäkerhet i högskolan. Nu har det kommit ett förslag som säger att högskolorna ska samla och publicera lokala regler. Betänkandet Högskolornas föreskrifter (SOU 2012:5) är ute på remiss.

Näringslivet har definerat den här debatten, säger SFS ordförande i en intervju med P1 Godmorgon världen!

SFS har sedan en tid tillbaka arbetat med att få gehör för begrepppet användbarhet i utbildningen. En student ska erbjudas en användbar utbildning och inte i först hand utbilda sig för att bli anställningsbar. Fokus förflyttas då från den enskilda studenten till högskolan och tydliggör även vikten av bildningaspekten, säger Camilla Georgsson.

Förlagen som regeringen har presenterat innebär bland annat att en doktorand måste erbjudas en anställning inom ett år efter påbörjade forskningsstudier. Under det första året är det däremot fortfarande möjligt att ge doktoranden utbildningbidrag. SFSDk anser att utbildningsbidrag som finasiering av en forskarutbildning är oacceptabelt då en doktorand med utbildningbidrag  inte ges rätt till socialförsäkringar och arbetstagarrättigheter. SFSDk har länge drivit frågan om att helt avskaffa utbildningsbidraget som finaiseringsform för forskarstudier.

Dessa utbildningsoråden kommer att utvärderas i omgång 4: Arkitektexamen, biologi, civilingenjörsexamen, dietistexamen, kostvetenskap, livsmedelsvetenskap, fysik, högskoleingenjörsexamen, brandingenjörsexamen, kemi, jord skog & trädgård, matematik och statistik, miljövetenskap samt teknikvetenskap inklusive IT och nya medier.

Sidor

Prenumerera på SFS - Sveriges förenade studentkårer RSS