English information

Användarinloggning

11 nya studentrepresentantsposter

Du kan vara med och påverka. Bli studentrepresentant! SFS nominerar och utser ett stort antal studentrepresentanter varje år till nationella organ och grupper inom myndigheter som UHR, UKÄ och CSN och andra organisationer. Genom att vara med och bidra med studenters perspektiv är studentrepresentanterna en viktig del av SFS påverkansarbete.