English information

Användarinloggning

SFS doktorandkommitté i Expertgruppen för Forskarkarriärutredningen

Ulrica Lundström, ordförande för SFS doktorandkommitté, är en av ledamötena i den nationella expertgruppen för utredningen om unga forskares karriärvägar. SFS ställde några frågor till Ulrica om hennes uppdrag i expertgruppen.

Vad är Expertgruppen för Forskarkarriärutredningen?
Det är en expertgrupp utsedd via Utbildningsdepartementet som har till uppgift att se över och skapa trygga villkor för doktorander och attraktiva karriärvägar för unga forskare.

Vad vill SFS doktorandkommitté driva i expertgruppen?
Vi anser att dessa frågor är mycket viktiga; att säkerställa trygga villkor för doktorander ligger oss särskilt varmt om hjärtat. Det är av yttersta vikt att samtliga doktorander ska erbjudas likvärdiga studiesociala villkor och därmed förutsättningar för att genomföra sin forskarutbildning.

Vad diskuterade ni på det första mötet?
I expertgruppen diskuterades diverse underlag som tagits fram gällande detta och det fanns en mycket positiv anda i gruppen. Jag ser med glädje fram emot fortsatt arbete i gruppen.