English information

Användarinloggning

Rapport: En jämställd forskarutbildning?

En jämställd forskarutbildning är ett projekt som har drivits av Sveriges förenade studentkårer (SFS) och Sveriges universitetslärarförbund (SULF) med medel från Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ).

Syftet med projektet har varit att inspirera och utbilda doktoranders företrädare inom studentkårer och fackföreningar, för att intensifiera jämställdhetsarbetet vid landets lärosäten. Under projektets gång har vi, på ett tiotal universitet i alla delar av landet, träffat doktorandföreträdare som sammanlagt representerar drygt 10 000 doktorander. En jämställd forskarutbildning? är projektets slutrapport.

Rapport: En jämställd forskarutbildning?
Publicerad den torsdag, mars 8, 2012