English information

Användarinloggning

Studieavgifter

SFS anser att all undervisning och alla obligatoriska moment ska vara avgiftsfria för samtliga studenter, oavsett nationalitet.

SFS anser att den högre utbildningen är central, inte bara för Sveriges demokratiska samhällsutveckling, utan också för Sveriges internationella konkurrenskraft. Den högre utbildningen måste därför vara ett gemensamt samhällsansvar, där staten ansvarar för en stabil och tillfredsställande finansiering av högre utbildning och forskning. Både individ och samhälle tjänar på högre utbildning och därför måste finansieringen vara ett gemensamt ansvar. Den enskilde investerar sin tid, tar lån för att klara sitt uppehälle och bidrar med sin kunskap, medan staten står för själva utbildningen.

Hösten 2011 förändrades detta och studieavgifter infördes i Sverige för studenter utifrån EU/EES-området. SFS anser att all undervisning och alla obligatoriska moment ska vara avgiftsfria för samtliga studenter, oavsett nationalitet.