English information

Användarinloggning

SFSFUM 2020

SFSFUM 2020

SFS fullmäktige (SFSFUM) är organisationens högsta beslutande organ. Här fattas beslut om hur organisationen ska se ut och arbeta, vilka mål SFS ska jobba för och hur studenters rättigheter bäst värnas. 

DATUM

Nästa SFSFUM kommer vara 17-19 april 2020 i Halmstad. Här hittar du en fullständig tidsplan över arbetet inför SFSFUM 2020. 

ANMÄLAN

Alla som deltar på FUM ska anmäla sig på förhand, sista dagen att anmäla sig är 17 februari. Länk till anmälan (lösenord för att anmäla sig har skickats ut. Om ni saknar ett sådant, kontakta SFS kansli): https://www.lyyti.fi/reg/SFS_Fullmaktige_2020_4816

MÖTESFUNKTIONÄR ANSÖKAN

Information finns här

BERÄTTELSER

Årsredovisning 2018-2019
Verksamhetsberättelse 2018-2019 
Revisionsberättelse 2018-2019

PROPOSITIONER

Här hittar ni propositionerna. Notera att bilagorna endast finns på TeamEngine och i det mail som skickats ut till anmälda.

Proposition 1 - SFS Verksamhet 2020-2021
Proposition 2 - SFS medlemsavgift och budget 2020-2021
Proposition 3 - Ändring i SFS Stadga
Proposition 4 - Ändring i SFS principprogram
Proposition 5 - Revidering av SFS syn på högskolans omfattning, utbud, finansiering och antagning
Proposition 6 - Revidering av SFS ställningstagande_ En öppen och jämlik högskola för alla
Proposition 7 - Revidering av SFS Bostadspolitiska ställningstagande

Motioner skickar ni genom det motionsformulär som har skickats ut via mail. I dokumentet nedan har styrelsen samlat några tips inför motionsskrivandet.

Tips inför motionsskrivandet!

Nedan hittar ni engelska sammanfattningar på proposition 2-7. Proposition 1 kommer att översättas i sin helhet och kommer komma upp här när översättningen är klar.

English summaries for SFSFUM 2020 propositions

NOMINERING

Valberedningen har tagit emot nomineringar till förtroendeuppdragen som kommer beslutas på SFSFUM 2020. Sista datum för att anmäla var den 12 februari 23:59. Följande uppdrag gick att nominera kandidater till: 

  • SFS presidium
  • Ledamöter i SFS styrelse
  • SFS verksamhetsrevisorer
  • Ledamöter i SFS valberedning

Klicka här för nomineringsanmodan på svenskaClick here for the invitation to nominate in english . Båda dokumenten innehåller fullständig information inklusive beskrivning av uppdragen, kravprofil samt hur nomineringsprocessen går till.

PROPOSITIONSUTKAST

Här hittar ni styrelsens utkast på propositioner som skickades ut inför medlemsmöte vår som tog plats 3-4 februari:

Utkast P1 - SFS Verksamhet 2020-2021
Utkast P2 - SFS medlemsavgift och budget 2020-2021
Utkast P3 - Ändring i SFS Stadga
Utkast P4 - Ändring i SFS principprogram
Utkast P5 - Revidering av SFS syn på högskolans omfattning, utbud, finansiering och antagning
Utkast P6 - Revidering av SFS ställningstagande_ En öppen och jämlik högskola för alla
Utkast P7 - Revidering av SFS Bostadspolitiska ställningstagande

VOTEIT

På SFSFUM används VoteIT som röstningsverktyg. Som tidigare deltagare på SFSFUM kan du se vilka motioner som lagts och vilka som funnit stöd. 
Klicka här för att komma direkt till SFSFUM på VoteIT

Kontaktperson

Matilda Strömberg
Ordförande
Tel: 070 545 70 45
Skicka e-post