English information

Användarinloggning

SFSFUM 2020

SFS fullmäktige (SFSFUM) är organisationens högsta beslutande organ. Här fattas beslut om hur organisationen ska se ut och arbeta, vilka mål SFS ska jobba för och hur studenters rättigheter bäst värnas. 

DATUM

Nästa SFSFUM kommer vara 17-19 april 2020 i Halmstad. Här hittar du en fullständig tidsplan över arbetet inför SFSFUM 2020. 

Med anledning av den stora smittspridningsrisken vid ett fysiskt fullmäktigemöte beslutade styrelsen den 20 mars att ett digitalt fullmäktigemöte ska hållas istället. Mötet kommer vara den 18 april. 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA MED SLUTGILTIGA HANDLINGAR

Ett digitalt fullmäktige är inte optimalt för att hantera den mängd propositioner och motioner som har lyfts till årets SFSFUM. Därför beslutade styrelsen, med input från verksamhetsrevisor, att minska antalet punkter som behandlas under det digitala fullmäktigemötet samt att föreslå att det ska kallas till ett extra fullmäktigemöte. Nedan finns fullständig föredragninslista över de punkter som kommer vara med tillsammans med handlingar. 

 1. Ordförande förklarar mötet öppnat

 2. Justering av röstlängden

 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

 4. Val av justeringspersoner

 5. Mötets behöriga utlysande

 6. Fastställande av föredragningslista

 7. Fullmäktiges arbetsordning

 8. Val av mötesfunktionärer

 9. Medlemsärenden
  9.1 Uteslutningsärende

 10. Interpellationer

 11. Rapporter
  11.1 Rapport: Arbetet andra året med fokusfråga Psykosocial hälsa och arbetsmiljö
  11.2 Rapport: Arbetet första året med fokusfråga SFS enhetliga och ändamålsenliga kommunikation
  11.3 Rapport: Bättre stöd för studerande vid yrkeshögskolan 

 12. Berättelser
  12.1 Verksamhetsberättelse 2018/2019
  12.2 Årsredovisning 2018/2019
  12.3 Fastställande av resultat- och balansräkning
  12.4 Revisionsberättelse
  12.5 Ekonomisk revisionsberättelse
  12.6 Ansvarsfrihet 2018/2019

 13. Val
  13.1 Val av ordförande
  13.2 Val av vice ordförande
  13.3 Val av styrelse
  13.4 Val av verksamhetsrevisorer
  13.5 Val av auktoriserad revisor
  13.6 Val av valberedning

 14. Proposition 1: SFS verksamhet 2020/2021

 15. Proposition 2: SFS medlemsavgift och budget 2020/2021
  Motioner och motionssvar proposition 2
  Styrelsens ändringsyrkande P2 - Finansiering av extrainsatt SFSFUM

 16. Beslut om extrainsatt FUM

 17. Övriga motioner

 18. Mötets avslutande

 

OM VALEN

Här hittar ni all information om valen! Där finns personliga brev till samltiga kandidater och information om valen till verksamhetsrevisor och valberedning. 

VOTEIT

På SFSFUM används VoteIT som mötessverktyg. Alla anmälda deltagare ska ha fått ett mejl skickat till sig. Hör av dig till matilda.stromberg@sfs.se om du har problem med åtkomst till VoteIT.  
Klicka här för att komma direkt till SFSFUM på VoteIT

Nedan finns tidigare utskickade handlingar och information. 

ANMÄLAN

Alla som deltar på FUM ska anmäla sig på förhand, sista dagen att anmäla sig är 17 februari. Länk till anmälan (lösenord för att anmäla sig har skickats ut. Om ni saknar ett sådant, kontakta SFS kansli): https://www.lyyti.fi/reg/SFS_Fullmaktige_2020_4816

BERÄTTELSER

Årsredovisning 2018-2019
Verksamhetsberättelse 2018-2019 
Revisionsberättelse 2018-2019

PROPOSITIONER

Här hittar ni propositionerna, se här för propositionerna i videoform. Notera att bilagorna endast finns på TeamEngine och i det mail som skickats ut till anmälda.

Proposition 1 - SFS Verksamhet 2020-2021
Proposition 2 - SFS medlemsavgift och budget 2020-2021
Proposition 3 - Ändring i SFS Stadga
Proposition 4 - Ändring i SFS principprogram
Proposition 5 - Revidering av SFS syn på högskolans omfattning, utbud, finansiering och antagning
Proposition 6 - Revidering av SFS ställningstagande_ En öppen och jämlik högskola för alla
Proposition 7 - Revidering av SFS Bostadspolitiska ställningstagande

Motioner skickar ni genom det motionsformulär som har skickats ut via mail. I dokumentet nedan har styrelsen samlat några tips inför motionsskrivandet.

Tips inför motionsskrivandet!

Summaries of proposition 2-7 in English can be found below. A full translation for proposition 1 is also below.

English summaries for SFSFUM 2020 propositions

English translation for Proposition 1

 

 PROPOSITIONSUTKAST

Här hittar ni styrelsens utkast på propositioner som skickades ut inför medlemsmöte vår som tog plats 3-4 februari:

Utkast P1 - SFS Verksamhet 2020-2021
Utkast P2 - SFS medlemsavgift och budget 2020-2021
Utkast P3 - Ändring i SFS Stadga
Utkast P4 - Ändring i SFS principprogram
Utkast P5 - Revidering av SFS syn på högskolans omfattning, utbud, finansiering och antagning
Utkast P6 - Revidering av SFS ställningstagande_ En öppen och jämlik högskola för alla
Utkast P7 - Revidering av SFS Bostadspolitiska ställningstagande

 

MÖTESFUNKTIONÄR ANSÖKAN

Information finns här

 

Kontaktperson

Matilda Strömberg
Ordförande
Tel: 070 545 70 45
Skicka e-post