English information

Användarinloggning

Studentrepresentant sökes till SUNETS styrelse

söndag, januari 27, 2013 - 12:00

Inbjudan att ansöka till uppdraget som studentrepresentant i SUNET:s styrelse

SFS har möjlighet att nominera en student att delta i som ledamot SUNET:s styrelse. SFS presidium fattar beslut med inkomna ansökningarna som grund. Då SUNET eftersträvar en jämn könsfördelning bland ledamöterna ser de gärna kvinnliga sökande till posten.

Om uppdraget

SUNET (Swedish University Computer Network) är ett nätverk som förser svenska universitet och högskolor med datakommunikation. SUNET:s styrelse ansvarar inför KFI för sina beslut och för verksamheten inom det svenska universitetsdatanätet.
Målet för SUNET är att svenska universitet och högskolor ska ges tillgång till datakommunikation av hög kapacitet och tjänster inom datakommunikation. Vidare ska SUNET karaktäriseras av hög tillgänglighet och tillräcklig kapacitet och tillgodose behovet av ett produktionsnät för forskare, lärare och studenter samt för administrativ och teknisk personal inom de svenska universiteten och högskolorna.
SUNET leds av en styrelse som utses av Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI). Mer info www.sunet.se
Ersättning utgår för resor och arvodet till ledamöterna är 10 000/år, ersättning för boende brukar inte behövas.
Antal möten per år är ca 4-6 möten, i år har flera möten hållits som e-möten. Mötena hålls vanligen på Vetenskapsrådet i Stockholm (centralt vid Sthlm central).

SFS ser gärna att de ansökande har intresse och viss erfarenhet av frågor som rör kommunikation och IT.

Att ansöka till uppdraget
För att ansöka om att bli studentrepresentant så skickar du ett personligt brev med en motivering till varför du är intresserad av uppdraget.
Bifoga även ett CV som beskriver dina formella meriter i form av arbetslivserfarenhet, utbildning samt andra för sammanhanget relevanta meriter.
OBS : Den sökande måste vara nominerad av en studentkår!
Kontaktuppgifter till den ansvariga på den studentkår som du är nominerad av, ska var med i ansökan.

Sista ansökningsdag är 27:e januari 12.00
OBS! De som SFS utser till studentrepresentanter kommer att få sitt namn upplagt på SFS hemsida i den lista som finns över SFS externa representanter.

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor! Kontaktuppgifter finns ute till höger

Läs mer om uppdraget i den bifogade filen

Kontaktperson

Hans Cruse
Projektledare SFSFUM & Handläggare SFS Vux
Tel: 08-54 57 01 10
Skicka e-post