Include

Mandate Ledamot
Organisation Include
Active Yes
Period Business year
Locations 2
Responsible presidial Linn Svärd

Description

En utgångspunkt i Includes arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande är strävan efter att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning.

Current mandate holders

Person From To
Gustav Ekström 2021-01-01 2021-12-31
Anna Ruus 2021-01-01 2021-12-31

Past mandate holders

Person From To
Marcus Romedahl 2020-01-01 2020-12-31
Anna Ruus 2020-01-01 2020-12-31