Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer

Mandate Ledamot
Organisation Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer
Active Yes
Period Business year
Locations 2
Responsible presidial Simon Edström

Description

Rådets främsta uppgift är att bistå Myndigheten för yrkeshögskolan med underlag inför beslut om vilken SeQF-nivå en kvalifikation motsvarar.