SUHF:s expertgrupp för etikfrågor

Mandate Ledamot
Organisation Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
Active Yes
Period Business year
Locations 1
Responsible presidial Linn Svärd

Description

Syftet med gruppen är att stärka och stödja sektorns arbete med att hantera forskningsetiska frågor, hantering och konsekvenser av oredlighet, att främja god forskningssed och underlätta ett rättsäkert arbete med disciplinärenden samt i vissa frågor ge underlag för att sektorn genom SUHF ska kunna agera gemensamt inom området.

Current mandate holders

Person From To
Maria Nordström 2021-01-01 2021-12-31