SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor

Mandate Ledamot
Organ Expertgrupp för internationaliseringsfrågor
Organisation Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
Active Yes
Period Business year
Locations 1
Responsible presidial Linn Svärd

Description

Expertgruppen för internationaliseringsfrågor har sedan starten haft i uppdrag att behandla internationaliseringsaspekter avseende hela lärosätenas verksamhet, d.v.s. såväl utbildning, som forskning och samverkan.

Current mandate holders

Person From To
Linn Svärd 2018-05-07 2021-06-30