SUHF:s Samverkansgrupp SUHF – UHR

Mandate Ledamot
Organisation Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
Active Yes
Period Business year
Responsible presidial Linn Svärd

Description

Sedan 2009 har Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och Universitets- och högskolerådet, UHR, haft en samverkansgrupp för gemensamma diskussioner på ledningsnivå. UHR:s verksamhet förutsätter till stora delar ett nära samarbete med universitet och högskolor. Det handlar om både övergripande och praktiska frågor som rör exempelvis UHR:s främjandeuppdrag samt tolkningar och tillämpningar av regelverk för antagningsfrågor, informationsfrågor och ärenden rörande de studieadministrativa systemen.

Current mandate holders

Person From To
Linn Svärd 2020-07-01 2021-06-30