SUNET:s kommitté

Mandate Ledamot
Organ Sunets kommitée
Organisation Swedish University computer Network
Active Yes
Period Business year
Locations 2
Responsible presidial Linn Svärd

Description

SUNET står för Swedish University computer Network och är sedan 1 december 2018 en avdelning på Vetenskapsrådet, avdelningen för Sunet och anknutna tjänster. Enligt instruktioner från Utbildningsdepartementet ska Vetenskapsrådet särskilt ”ansvara för kommunikationssystemet och beakta intresset hos forskning och andra berörda”.

Current mandate holders

Person From To
Henrik Paldán 2021-01-01 2022-01-31

Past mandate holders

Person From To
Joakim Byvik 2019-01-01 2020-12-31
Jacob Adamowicz 2019-01-01 2020-12-31