SFS Fokus: Konstnärliga utbildningar

SFS kommer den 10 juni att ha en fysisk träff i Stockholm där vi kommer att diskutera konstnärliga utbildningar. Mötet kommer att genomföras mellan 12.00 till 16.00 och startar med gemensam lunch. SFS erbjuder representanter från medlemskårer ett resebidrag för att kunna närvara.

Syftet med SFS Fokus: Konstnärliga utbildningar är att skapa en mötesplats för dialog och erfarenhetsutbyte för studenter vid konstnärliga utbildningar. De konstnärliga utbildningarna och den konstnärliga forskningen hamnar ofta i skymundan i både det studentpolitiska och utbildningspolitiska samtalet. Det behövs därför ett forum för studenterna vid de konstnärliga utbildningarna att föra dialog och stötta varandra för att höja kvaliteten av dessa utbildningar. SFS har som ambition att starta upp ett nätverk för representanter för de konstnärliga utbildningarna efter denna träff.

Anmäl dig här!