Coronasäkra evenemang

Denna sida uppdateras kontinuerligt. Senast uppdaterad: 7/12-2020

På grund av den pågående Coronapandemin och tillhörande restriktioner så har den verksamhet och de evenemang som anordnas av studentkårer runt om i landet behövts anpassas och ställa om. Under hösten har vi pratat med alla SFS medlemskårer och samtliga har genomfört anpassningar och lagt ner ett stort arbete på att arrangera en säker och trygg verksamhet. Ni har ställt in evenemang då det behövts men framförallt – ställt om. 

För många kårer runt om i landet vittnar även om en ökad oro hos studenterna och ett stort behov av gemenskap. Det är viktigt att vi behåller kontakt med varandra och stöttar varandra i dessa tider. Här spelar studentkårerna en jätteviktig roll. Det är därför inte alltid det bästa att ställa in helt, utan det som behövs är evenemang och sammanhang där vi kan mötas digitalt eller på plats – på ett sätt som är smittsäkert. 

Vi har på denna sida samlat tips och rekommendationer från SFS medlemskårer. Det är inte riktlinjer utan tips för att kunna hjälpa varandra att på sätt genomföra verksamhet under nuvarande restriktioner.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer
Som utgångspunkt gäller alltid Folkhälsomyndighetens (FHM) riktlinjer för privatpersoner och för verksamheter. Under hösten har även en del regioner gått ut med specifika riktlinjer. Var noga med att kolla dessa då ni planerar evenemang. De lokala råden hittar ni här

När evenemang anordnas så bör en riskbedömning göras. Här hittar ni mall för riskbedömning och övrig information till arrangörer av evenemang.

FHM har även tagit fram en informationskampanj med namnet ”Allt är inte som vanligt” för skolor och högre utbildning med affischer och posters som kan användas för informationsspridning. Den hittar ni här

Samtal, kommunikation och tips om “coronamejl”

 • Ha kontinuerliga samtal med lärosäten och studentföreningar, men även med enskilda studenter. Då blir det enklare att göra snabba ändringar men också få koll hur studenterna mår och hur läget ser ut.
 • Ge möjlighet att ställa frågor – en kår tipsar om att de har en Coronamejl. Dit kan alla mejla med tankar, frågor, saker som oroar dem. T.ex om de känner oro kring att någon restriktion inte hålls. 

Vid större evenemang, inspark, sittningar och liknande 

 • Minska antalet deltagare på alla evenemang
 • Ha handsprit tillgängligt på varje evenemang 
 • Boka större lokaler för möjlighet att hålla avstånd
 • Ha tydlig bestämmelser kring hur ni kan hålla avstånd på evenemang. Alla kårer har olika förutsättningar. T.ex har en kår policyn –  I samtliga av kårens lokaler får max 50% av maximal kapacitet vistas, det ska vara sittande gäster och möblering med hänsyn till säkra avstånd.

Vi har policyn att i kårens lokaler får max 50% av maximal kapacitet vistas, det ska vara sittande gäster och möblering med hänsyn till säkra avstånd.

 • Sök samarbetspartners inom kommunen, t.ex restaurang eller liknande med rutin att utföra säkra event. Ha tydlig kommunikation med dem och säkerställ att restriktionerna följs. 
 • Vid inspark och andra evenemang med flera grupper – ha ett spikat schema och schemalägg så att grupperna inte stöter på varandra. Samt ha mindre grupper. 
 • Tät dialog med alla samarbetspartners, universitet och kommun för att på bästa sätt se till att restriktionerna hålls. 
 • Ha evenemang utomhus, särskilt är det många av de sportevenemang som anordnas som har genomförts utomhus med lyckat resultat. 
 • Anordna hybridmöten, några på plats digitalt och några fysiskt. 
 • Anordna digitala evenemang. 

Flera kårer fick väldigt positivt feedback på nollningarna. Studenter som upplevde att de bled sedda och fick stort utrymme. Det är viktigt att ha i åtanke. Det är väldigt tråkigt att inte alla event kan genomföras men en hel del kan genomföras på ett säkert sätt och man ställer om och det kan bli ett väldigt lyckat resultat. 

På pubar och klubbar 

 • Ha bordsservering med en hovmästare som visar sällskapet till bordet 
 • Ha kö och “enkelriktat” till baren 
 • Sätt upp plexiglas vid baren 
 • Möblera om i lokalen så att det är längre avstånd mellan borden samt inte uppstår något dansgolv. Är det inte möjligt har vissa kårer stängt av dansgolvet helt. 
 • En kår har även testat  nattklubb med “dansrutor” som är distanserade från varandra 
 • Ha begränsat antal personer i lokalen sett till antal människor och möjligheten att hålla avstånd. 

Vi har infört enkelriktat kösystem till baren på vår pub. I baren har vi satt upp plexiglas vid kassan, likadant som på många butiker

Kårhuset och mindre evenemang 

 • Ha så många möten som möjligt digitalt. Är det ett fysiskt möte, ge möjligheten att delta digitalt och berätta att möjligheten finns. 
 • Ha sociala event digitalt, en kår berättar om lyckade spelkvällar digitalt. 
 • Begränsat antal personer som får vistas i kårhuset.