Studentrepresentant till SUHF:s arbetsgrupp för EUI studieadministrativa frågor

Europauniversitetsinitiativet (EUI) ingår som ett flaggskepp och testbädd i EU-kommissionens arbete för att utveckla det europeiska utbildningsområdet (European Education Area – EEA). Syftet med EUI är att stödja systematiskt, strukturellt och hållbart transnationellt samarbete mellan lärosäten i hela Europa och i alla delar av deras verksamhet: utbildning, forskning, innovation och samhällsservice.

Uppdrag

Expertgruppen för studieadministrativa frågor har fått uppdrag att inrätta en arbetsgrupp för att identifiera studieadministrativa frågor som är gemensamma för europauniversitetsallianserna, samt för att ta fram beskrivningar av best practice och då det bedöms möjligt även förslag till nationella rekommendationer.

Arbetsgruppen ska sträva efter nationellt samordnade lösningar som är enkla och smidiga, samt fungerar inom gällande svensk lag och förordning. För kvarstående regelfrågor som inte går att lösa med best practice eller rekommendationer har expertgruppen för studieadministrativa frågor fått uppdraget att bereda dessa inom SUHF, för att ge argumentation och underlag till SUHF:s styrelse och förbundsförsamling som beslutar om och hur SUHF driver sådana frågor vidare.

Ansökan

Till uppdraget söker vi en student som kan ta tillvara kunskap och erfarenheter från studentrörelsen, meriterande är erfarenhet av internationella frågor. Uppdraget är inte arvoderat. Eventuella resekostnader står SFS för. 

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev 
  • CV av kandidaten med relevanta erfarenheter och meriter samt kontaktuppgifter
  • Information om vilken studentkår du tillhör (student vid en medlemskår är meriterande)

Ansökan ska vara oss till handa före torsdagen den 1 juni och skickas till [email protected].

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant här.

Dokument som reglerar uppdraget