Ladokkonsortiet styrelse

Ladok är ett nationellt system som ger universitet och högskolor stöd i de olika utbildningsadministrativa processerna. Ladok gör det lättare för högskolorna att uppfylla de regelverk och krav på uppföljning som finns. Syftet är att underlätta det dagliga arbetet på högskolorna, vid planering, vid dokumentation och uppföljning av studieresultat samt att trygga studenters rättssäkerhet. Ladok används idag av omkring 500 000 studenter  och av ungefär 25 000 lärare och administratörer.

Systemet ägs av högskolorna tillsammans genom ett konsortium. För närvarande ingår 40 högskolor i konsortiet, samt Centrala studiestödsnämnden (CSN).  Konsortiet ansvarar för utveckling och drift av Ladok. Konsortiet företräds av en styrelse som har det övergripande ansvaret för konsortiets samlade verksamhet och är i sitt arbete inriktad mot strategiska, principiella och ekonomiska frågor. Styrelsen har sex sammanträden per år.

SFS söker nu två ledamöter att nominera till Ladokkonsortiets styrelse på en mandatperiod mellan 2022-07-01 till 2023-06-30. Uppdraget är arvoderat.

Ansökan skickas till [email protected] senast den 30 maj.

Ansökan ska innehålla CV samt personlig brev med en kort motivering till varför du söker uppdraget. 

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Leo Jonason ([email protected]

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant här.