Förlängd utlysning till ledamot i SFS Kvalitetskommitté, SQC

SFS kvalitetskommitté har ett mångfacetterat uppdrag och arbetar bland annat med det nationella kvalitetssäkringssystemet. SQC fungerar som ett kunskaps- och kompetenscentrum som ser till att stärka studentrörelsen i frågor om kvalitet i högre utbildning. Kommittén arbetar även med att agera en kunskapsnod för hela högskolesektorn rörande kvalitetssäkring och -utveckling utifrån ett studentperspektiv.

Läs mer i dokumentet nedan.