Utlysning studentrepresentanter till Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer

SFS söker nu en ledamot och en ersättare att ingå i Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer. Rådets främsta uppgift är att bistå Myndigheten för yrkeshögskolan med underlag inför beslut om vilken SeQF-nivå en kvalifikation motsvarar. Ersättaren får delta i rådsmöten om den ordinarie ledamoten inte kan närvara på mötet.

Rådet består av 14 ledamöter från olika intresseorganisationer och statliga myndigheter. Rådet sammanträder omkring fyra gånger per år beroende på mängden inkomna ansökningar. Resor i samband med rådsmöten kommer ersättas.

Mandatperiod med start omgående till och med 2021-12-31.

För att ansöka så skickar du din ansökan till [email protected] senast den 29 juni 2021. Ansökan ska innehålla, se bifogad fil.