Skolverkets råd för de högskoleförberedande programmen

Skolverket har sedan gymnasiereformen 2011 haft ett nationellt råd för de högskoleförberedande programmen bestående av representanter från olika ämnesområden och lärosäten.  Nu ska ett nytt råd utses och SFS söker nu en studentrepresentant som kan delta i rådsarbetet från hösten 2022 till slutet av våren 2025.

Rådet för de högskoleförberedande programmen är ett forum för dialog mellan Skolverket och högskolesektorn och syftar till att ge myndigheten underlag i arbetet med högskoleförberedande gymnasial utbildning. Rådet bidrar bland annat genom att delge sina erfarenheter av vilka förmågor studenter har och behöver ha för att genomgå utbildning vid ett lärosäte. Representanterna bidrar även genom att ge sina perspektiv i samband med Skolverkets regeringsuppdrag och egeninitierade uppdrag. 

Möten sker digital eller fysisk form 2–3 gånger per läsår, vanligtvis i oktober, februari och juni. Skolverket ersätter resekostnader och måltider i samband med fysiska konferenser. 

Ansökan skickas till [email protected] senast den 30 maj.

Ansökan ska innehålla CV samt personlig brev med en kort motivering till varför du söker uppdraget. 

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Leo Jonason ([email protected]

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant här.