Studentrepresentant till Mobilitet

SFS söker en studentrepresentant att ingå i arbetet med mobilitet. Som studentrepresentant är du studenternas röst i arbetsgruppen som består av personer från myndigheter och lärosäten.

Plint ‒ plattform för internationalisering

Plint arbetar för att stödja lärosäten för ökad internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. Arbetet sker genom samverkan mellan myndigheter, lärosäten och organisationer. Genom att samla kompetens är Plint en resurs för problemlösning och kunskapsutbyte. Det finns för närvarande fyra arbetsområden inom Plint. Du kan läsa med om Plint här.

Mobilitet

Arbetet inom området syftar till att förbättra förutsättningarna för mobilitet för in- och utresande studenter, forskare och personal och omfattar både dem som reser genom utbytesavtal och dem som åker på egen hand. Området ska även verka för att hinder för mobilitet undanröjs.

Efter en inventering, bland annat genom utpekade delar i Internationaliseringsutredningens två volymer, lärosätenas enkätsvar till internationaliseringsutredningen och dialog på hearing har arbetsområdet identifierat ett antal sakfrågeområden av varierande komplexitet. Arbetet kommer att bedrivas i fyra undergrupper, vilka kommer att fokusera på:

  • Frågor som rör gemensamma program och studentstatus vid olika mobilitetsformer.
  • Att stärka förutsättningar för mobilitet inom professionsutbildningar.
  • Att undanröja hinder eller skapa främjandeåtgärder kopplade till migrationsprocessen.
  • Att kartläggning stipendier och annan finansiering för mobilitet.

Ansökan

Till uppdraget söker vi en student som kan ta tillvara kunskap och erfarenheter från studentrörelsen, meriterande är erfarenhet av internationella frågor. Eventuella kostnader i samband med uppdraget bekostar Plint eller SFS.

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev 
  • CV av kandidaten med relevanta erfarenheter och meriter samt kontaktuppgifter
  • Information om vilken studentkår du tillhör (student vid en medlemskår är meriterande)

Ansökan ska vara oss till handa före torsdagen den 1 juni och skickas till [email protected].

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant här.

Dokument som reglerar uppdraget