Studentrepresentant till styrgrupp för webbportal gemensam studenthälsovård!

SFS söker nu en studentrepresentant som ska vara med i styrgruppen för förstudie samt framtagande av en gemensam webbportal för studenthälsovården på landet universitet och högskolor.

Uppdraget:

Regeringen har beslutat att ge Stockholms universitet, Linköpings universitet och Universitets-och högskolerådet (UHR) i uppdrag att utveckla en gemensam webbportal för studenthälsovården i syfte att öka den digitala samordningen av studenthälsovården vid universitet och högskolor. Stockholms universitet har fått i uppdrag att samordna genomförandet av uppdraget. Som ett första steg ska arbetsgruppen genomföra en förstudie i syfte att utreda webbportalens framtida innehåll, organisation och finansiering. Därefter ska portalen utvecklas under våren.

Styrningen av uppdraget kommer att ske genom en styrgrupp med en representant för vardera myndighet som har mottagit uppdraget, det vill säga Stockholms universitet, Linköpings universitet och Universitets-och högskolerådet (UHR), samt en studentrepresentant.

Uppdraget börjar hösten 2022 och ska slutredovisas 1 mars 2023. Läs regeringens uppdragsbeskrivning här.

Styrgruppen träffas ca 1 gång i månaden.

Uppdraget är arvoderat.

Vi söker:

SFS söker nu en studentrepresentant att delta i styrgruppen. Det är meriterande att ha erfarenhet av studentrepresentation, insikt om studenthälsovården uppdrag och av digital utvecklingsarbete. 

Mandatperioden för uppdraget är 2022-08-01 till 2023-03-01.

Sista dag för att ansöka är 2022-06-30. Ansökan skickas till [email protected] 

Ansökan ska innehålla

  • CV(inklusive personuppgifter)
  • en motivering till varför du söker uppdraget och kort om relevanta erfarenheter

Tveka inte att kontakta [email protected] om du har frågor om uppdraget samt läs gärna regeringsbeslutet för uppdraget nedan. 

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant här!