Studentrepresentant till SUHF:s arbetsgrupp för öppna lärresurser

Till Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, söker vi nu en studentrepresentant att ingå i arbetsgrupp för öppna lärresurser.

Frågor kring öppna lärresurser har länge diskuterats i Sverige men trots digitaliseringen av den högre utbildningen har inte mängden öppna lärresurser ökat nämnvärt den senaste tiden. Kungliga biblioteket fick år 2021 ett uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera användandet av öppna lärresurser. Utöver detta har även Kungliga biblioteket fått ett uppdrag från regeringen att formulera nationella riktlinjer för öppen vetenskap där även öppna lärresurser kommer att behandlas. Det är viktigt att lärosätena aktivt sätter sig in i frågan och kan vara med att påverka utformandet av inriktningen i de nationella riktlinjerna för Öppen vetenskap gällande öppna lärresurser. Av denna anledning har SUHF startat en tillfällig arbetsgrupp kring öppna lärresurser.

Arbetsgruppens uppdrag är bland annat att:

  • utarbeta förslag till rekommendation för hur en nationell samordning skulle kunna se ut och hur lärosätena skulle kunna skapa en långsiktig struktur för arbetet. För att kunna publicera och återanvända lärresurserna behöver arbetsgruppen få klarhet i frågan kring upphovsrätt och licensiering av öppna lärresurser 
  • undersöka de hinder, juridiska, ekonomiska och tekniska, som i dagsläget finns för att för att öka spridningen av öppna lärresurser 
  • kartlägga de olika plattformar, repositorier och tjänster för tillgängliggörande och spridning av öppna lärresurser som i dagsläget brukas på Sveriges lärosäten 

Arbetsgruppens uppdrag kommer som längst att pågå till slutet av 2024, men det mesta och viktigaste delen av arbetet ska göras under 2023. Möten sker två till tre gånger per termin och sker primärt digitalt. Fysiska sammanträden kan komma att genomföras, om så står SFS för kostnad i samband med resa.

Mer information om arbetsgruppens uppdrag och sammansättning finns här

Om du vill veta lite mer:

Arbetsgruppen kommer att ha kontakt med Kungliga Biblioteket (KB) som har ett regeringsuppdrag att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap.

KB har tidigare gjort en analys av användningen av öppna lärresurser. Analysen är ett av de underlag som arbetsgruppen kommer att använda, se här.

Till det här uppdraget söker vi en student eller doktorand som har ett intresse för frågor inom öppna lärresurser och öppen vetenskap. Du har med fördel erfarenhet av diskussioner inom detta från ditt lärosäte. 

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till [email protected].