Studentrepresentant till utbildningsutvärdering för specialistsjuksköterskeexamen

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska under 2022 genomföra utbildningsutvärderingar av flera utbildningar som leder till specialistsjuksköterskeexamen. Sveriges förenade studentkårer (SFS) har blivit ombedda att nominera studentrepresentanter för dessa uppdrag. De valda inriktningarna på specialistsjuksköterskeexamen som kommer att utvärderas är distriktssköterska, psykiatrisk vår samt ambulanssjukvård.

Syftet med utvärderingen är att granska och bedöma om utbildningarna har förutsättningarna för att uppnå kraven i högskoleförordningen och högskolelagen. Bland annat inkluderar det studenternas perspektiv av tillräcklig information och representation.

Det primära uppdraget för studentrepresentanten är att se till att studenter på de granskade utbildningarna har tillräckligt bra möjlighet till inflytande över sin utbildning.

Uppdraget pågår under hela 2022 och genomförs framförallt digitalt. Uppskattad arbetstid är ca 10 arbetsdagar där merparten kommer att ske under augusti och september 2022.

Detta uppdrag är arvoderat av UKÄ.

Vi söker studentrepresentanter att nominera som gärna själva går sjuksköterskeutbildning med samma inriktning som de som utvärderas men viss flexibilitet finns. Då uppdraget är omfattande behövs det flera studentrepresentanter till varje inriktning.

Vi söker därför:

2-3 studentrepresentanter för utvärdering av distriktssköterska.

2-3 studentrepresentanter för utvärdering av psykiatrisk vård.

2 studentrepresentanter för utvärdering av ambulanssjukvård.

Ansökan

Ansökan ska inkludera

-Namn och kontaktuppgifter inkl födelseår.

-En kort beskrivning av din bakgrund och din motivation till att söka uppdraget.

Ansökan ska skickas till [email protected] och sista dag att skicka in ansökan är torsdag den 6 januari.

Har du frågor eller funderingar kring uppdraget är du varmt välkommen att kontakta Leo Jonason, [email protected] för mer information. Se även bifogad fil.