Studentrepresentanter till UKÄ:s referensgrupp för nationellt kvalitetssäkringssystem 

Bakgrund

SFS söker studentrepresentanter för att ingå i UKÄ:s referensgrupp för det nationella kvalitetssäkringssystemet. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är en statlig myndighet som granskar kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Myndigheten följer även upp och analyserar utvecklingen och trender inom den svenska högskolan, ansvarar för granskning av effektiviteten i lärosätenas resursutnyttjande samt ansvarar för all officiell statistik på högskoleområdet. Förutom detta så utövar UKÄ juridisk tillsyn över alla universitet och högskolor.

UKÄ har tre referensgrupper för att få in synpunkter och förmedla information kring arbetet med kvalitetssäkringssystemet. I den för uppdraget aktuella referensgrupp ingår representanter för Sveriges förenade studentkårer (SFS), Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Sveriges universitetslärare och forskare (SULF). 

Referensgruppen har totalt cirka 4 möten per år, cirka 3 timmar per gång. Tre av mötena hålls digitalt och ett fysiskt i UKÄ:s lokaler i Stockholm. 

Uppdraget är inte arvoderat men SFS ersätter eventuella resekostnader. 

Mandatperioden är med start 2023-07-01 till och med 2024-06-30. 

Vi söker 

SFS ska nominera två ledamöter till referensgruppen. 

Det är meriterande om du har insyn i kvalitetsarbete av högre utbildning och forskning och grundläggande kännedom om det nya kvalitetssäkringssystemet. De nominerade ska ha relevant kompetens för bedömning av området för utbildningen. Vi söker personer som är eller nyligen har varit studenter/doktorander inom de utbildningar eller ämnesområden som ansökningarna gäller, eller inom närliggande utbildningar eller ämnesområden. Erfarenhet av arbete med frågor som rör utbildningsmiljö och studentinflytande är meriterande.

UKÄ önskar förslag på såväl kvinnor som män.

Skicka följande information till [email protected] innan 26 juni 2023 för att ansöka

till uppdraget:

● CV inklusive namn, födelseår, kontaktuppgifter och registrerad/avslutad högskoleutbildning

●    Kortare personlig motivering

Ovanstående information kommer skickas till UKÄ i samband med SFS samlade nominering. Genom att skicka in denna information godkänner du att SFS behandlar dina uppgifter i linje med SFS policy för personuppgifter.

Vid frågor kontakta [email protected]