Studentrepresentanter UKÄ:s prövning om examenstillstånd

Bakgrund

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning.

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och lärosätena ska skapa och sprida kunskap och forskning som alla har nytta av, både individer och samhälle. Den högre utbildningen spelar en viktig roll, inte minst för Sveriges konkurrenskraft, tillväxt och kompetensförsörjning. Det är viktigt för studenter, arbetsgivare och samhälle att all högskoleutbildning i Sverige håller hög kvalitet, med utbildningar som är användbara och förbereder studenter och doktorander för ett kommande yrkesliv. 

Vi söker 

SFS söker intresserade studentrepresentanter att nominera inför kommande prövningar om tillstånd att utfärda examen. Vi söker studenter vid andra lärosäten än var granskningen görs. 

Yrkesexamina

• Civilingenjörsexamen inom jord- och skogsbrukssystem. Sveriges Lantbruksuniversitet.

• Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 med musik som huvudämne, i samarbete med Södertörns högskola. Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI).

Generella examina

• Masterexamen inom området Turism och hållbar platsutveckling med huvudområde

turismvetenskap. Högskolan Dalarna.

De nominerade ska ha relevant kompetens för bedömning av området för utbildningen. Vi söker personer som är eller nyligen har varit studenter/doktorander inom de utbildningar eller ämnesområden som ansökningarna gäller, eller inom närliggande utbildningar eller ämnesområden.Erfarenhet av arbete med frågor som rör utbildningsmiljö och studentinflytande är meriterande.

UKÄ önskar förslag på såväl kvinnor som män.

Skicka följande information till [email protected] innan 26 juni 2023 för att ansöka

till uppdraget:

● CV inklusive namn, födelseår, kontaktuppgifter och registrerad/avslutad högskoleutbildning

●    Kortare personlig motivering

Ovanstående information kommer skickas till UKÄ i samband med SFS samlade nominering. Genom att skicka in denna information godkänner du att SFS behandlar dina uppgifter i linje med SFS policy för personuppgifter.

Vid frågor kontakta [email protected]