UHR:s tillträdesråd

SFS söker en representant till UHR:s tillträdesråd med mandat fram till 2023-04-30. Universitets- och högskolerådet (UHR) har bland annat i uppdrag att utforma föreskrifter inom tillträdesområdet. Målet är att föreskrifterna inom tillträdesområdet ska vara rättvisa, rättssäkra, likvärdiga, tydliga, överblickbara, effektiva och tillämpbara. UHR ansvarar vidare för högskoleprovet och har uppdrag att främja breddad rekrytering till högre utbildning. UHR anser att förankringen hos lärosäten och övriga intressenter är av stor vikt.  

Tillträdesrådets uppgift är att vara rådgivande i aktuella frågor som kan röra ändringar av tillträdesregler och högskoleprovet samt hur UHR kan arbeta och vidareutveckla främjandeuppdraget inom breddad rekrytering, reell kompetens och andra frågor inom tillträdesområdet. Tillträdesrådet är inget beslutande organ men dess råd är av betydelse för UHR:s beslut.

Den enskilde ledamoten förutsätts förbereda sig och aktivt delta i mötena. Hen ska ge inspel till aktuella frågor genom omvärldsspaning inom tillträdesområdet och aktuella frågor inom det egna utbildningsområdet med bäring på tillträdesfrågor. Tillträdesrådet sammanträder fyra gånger om året.

Tillträdesrådet ska behandla följande frågor:

  • Grundläggande och särskild behörighet
  • Urval, inklusive alternativa urvalsmetoder till exempel antagningsprov
  • Reell kompetens
  • Högskoleprovet
  • Meritvärdering av gymnasiebetyg, inklusive utländska och internationella
  • Breddad rekrytering
  • Likabehandlingsfrågor/mångfaldsfrågor
  • Övriga aktuella frågor som rör tillträde till högre utbildning.

Ansökan skickas till [email protected] senast den 30 maj.

Ansökan ska innehålla CV samt personlig brev med en kort motivering till varför du söker uppdraget. 

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Leo Jonason ([email protected]) Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant här.