Utlysning arbetsgrupp webbportal för studenthälsovården

Studentrepresentant till arbetsgrupp för förstudie samt utvecklingsprojekt av en webbportal för studenthälsovården!

SFS söker nu en studentrepresentant som ska vara med i arbetsgruppen för förstudie samt framtagande av en gemensam webbportal för studenthälsovården på landet universitet och högskolor.

Uppdraget:

Regeringen har beslutat att ge Stockholms universitet, Linköpings universitet och Universitets-och högskolerådet (UHR) i uppdrag att utveckla en gemensam webbportal för studenthälsovården i syfte att öka den digitala samordningen av studenthälsovården vid universitet och högskolor. Stockholms universitet har fått i uppdrag att samordna genomförandet av uppdraget. Som ett första steg ska de tillsammans genomföra en förstudie i syfte att utreda webbportalens framtida innehåll, organisation och finansiering.

Mycket av arbetet kommer att ske i en mindre arbetsgrupp innehållande en projektledare från SU samt utvecklingsledare och kommunikationsansvarig från UHR. I denna grupp efterfrågas en studentrepresentant för att säkra att projektet har ett tydligt studentfokus. 

Exakt arbetsmängd får diskuteras inom arbetsgruppen.

Uppdraget är arvoderat.

Uppdraget startar under augusti 2022 och pågår enligt nuvarande plan till 1 mars 2023. 

Vi söker:

SFS söker nu en studentrepresentant att delta i arbetsgruppen. Det är meriterande att ha erfarenhet av studentrepresentation, insikt om studenthälsovården uppdrag och av digital utvecklingsarbete. 

Sista ansökningsdag är 30 juni och ansökan skickas till [email protected] 

Ansökan ska innehålla

  • CV(inklusive personuppgifter)
  • en motivering till varför du söker uppdraget och kort om relevanta erfarenheter

Tveka inte att kontakta medlemssamordnare Leo Jonason om du har frågor om uppdraget samt läs gärna regeringsbeslutet för uppdraget nedan. 

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant här: