Utlysning examenstillståndsprövningar

Bakgrund

SFS har fått i uppdrag av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att nominera studentrepresentanter att sitta med i bedömargrupper till examenstillståndsprövningar.

Information rörande b.la. uppdragets syfte, omfattning och arbetsinsats beskrivs mer i detalj i det bifogade dokumentet från UKÄ. Sammanfattningsvis gäller följande:

 • Uppdraget handlar om att sitta med i en bedömargrupp som prövar om ett eller fler lärosäten kan uppfylla kraven för att utfärda en viss examen med tillhörande utbildning. Arbetet sker under den tid enligt vad som anges i dokumentet från UKÄ enligt nedan.
 • Arbetsinsatsen omfattar följande per antal lärosäten som söker:
  • läsa lärosätets ansökan,
  • en mötesdag,
  • en intervjudag,
  • medverkan i att skriva bedömargruppens yttrande.
 • UKÄ står för eventuella mat- och resekostnader som kan tillkomma under uppdraget samt utdelar ett arvode.
 • Du som söker bör läsa eller precis avslutat (senaste halvåret) en utbildning som ger en examen inom samma eller ett av de angivna närliggande utbildningarna enligt nedan. Anges ingen närliggande utbildning krävs utbildning inom samma examen.

Uppdragen som UKÄ söker representanter till finns i den bifogade filen. Denna gång söker UKÄ följande utbildningar med tillhörande närliggande utbildningar. Du som potentiell bedömare behöver själva läsa samma eller en närliggande utbildning för att vara behörig för det uppdraget:

 • 1. Ansökan om tillstånd att utfärda civilingenjörsexamen. Sveriges Lantbruksuniversitet. (civilingenjörsexamen i digitaliserat hållbart jord- och skogsbruk, Närliggande ämnen: miljösystem, IT-baserad teknik, civilingenjör, ingenjör, datavetenskap)
 • 2. Ansökan om tillstånd att utfärda tandhygienistexamen. Malmö universitet. (Närliggande ämnen: utbildningar inom oral hälsa)
 • 3. Ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig licentiat- och doktorsexamen inom området Bild, form och rum. Konstfack. Närliggande ämnen:
KonstArts
BildkonstVisual Arts
MusikMusic
Litterär gestaltningLiterary Composition
ScenkonstPerforming Arts
ArkitekturArchitecture
DesignDesign
KonstvetenskapArt History
MusikvetenskapMusicology
TeatervetenskapPerforming Art Studies
FilmvetenskapStudies on Film  
 • 4. Ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig masterexamen inom området Musikalisk gestaltning. Karlstads universitet. (Närliggande ämnen : Samma som under 3)
 • 5. Ansökan om tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området Resurseffektiv byggd miljö. Högskolan Dalarna. (Närliggande ämnen: Energiteknik, energisystem, samhällsbyggnadsteknik, miljöteknik, teknik)
 • 6. Ansökan om tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området Utbildningsvetenskap. Högskolan i Gävle. (Närliggande ämnen : Pedagogik, Utbildningsvetenskap, Lärande, didaktik, Pedagogiskt arbete)
 • 7. Ansökan om tillstånd att utfärda magisterexamen i judiska studier. Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden. (Närliggande ämnen : Teologi, religionsvetenskap, judiska studier, idéhistoria)

Skicka ansökan till [email protected] innan 16 april 2021 kl 23:45. Se bifogad fil för mer information och vad ansökan ska innehålla.